DSS integravimas į švietimą

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

DSS integravimas arba įtraukimas į švietimą reiškia sistemingą DSS klausimų aptarimą per pamokas. Idealiausiu atveju šie klausimai tampa neatskiriama mokinių, tėvų ir darbuotojų gyvenimo dalimi.

Jeigu vaikai pradėdami mokytis skaityti ir rašyti įgyja žinių apie saugą ir sveikatą, jos tampa įprasta jų darbo, žaidimo ir gyvenimo dalimi. Šios žinios padeda jiems suformuoti tinkamą požiūrį į saugą ir sveikatą, kuris bus naudingas per visą jų darbingą amžių.

Pradėk anksti, išlik saugus: sėkmingas švietimas DSS klausimais

DSS geriausia įtraukti į konkrečius mokymo dalykus, o ne mokyti kaip atskiro dalyko. Veikla pagrįstas mokymasis ir realaus gyvenimo pavyzdžiai padės vaikams ir jaunimui įsisąmoninti perteikiamas žinias. Pagrindinės nuostatos skirtingo amžiaus grupėms gali būti atkartojamos įvairiais būdais tiek pradinėse mokyklose, tiek profesinio mokymo kolegijose.

Visapusiškas požiūris mokykloje yra idealiausias modelis. Daug sudėtingiau DSS klausimus įtraukti į tolesnę mokymo veiklą, be to, šis procesas nėra taip gerai išvystytas, visų pirma tai pasakytina apie universitetus. Tačiau ir šiuo atveju modelis taikomas visai švietimo įstaigai. Siekiant užtikrinti sėkmingą įtraukimo procesą, labai daug naudos gali duoti darbas tinkluose ir partnerystės su institucijomis, atsakingomis už DSS klausimų sprendimą.

DSS įtraukimas į mokyklų mokymo programas

Taikant visapusišką požiūrį mokykloje, derinamas švietimas ir mokyklos valdymas. Mokiniai ir mokyklos personalas dirba drauge, kad mokykla taptų saugi ir sveika vieta dirbti ir mokytis ir šiuo tikslu:

 • mokosi apie riziką ir dalyvauja DSS valdymo procese, pvz., mokiniai dalyvauja nustatant kylančius pavojus;
 • mokosi apie sveikatą ir jos gerinimą, pvz., įgyvendinamos sveikos mokyklos iniciatyvos;
 • užtikrina orumą ir pagarbą visiems, pvz., rengiamos kovos su patyčiomis kampanijos;
 • rūpinasi aplinka, pvz., daiktų pakartotinis naudojimas ir perdirbimas.

Patarimai, kaip užtikrinti sėkmingą įtraukimo procesą

Iš atvejo tyrimų sužinome, kokios priemonės padeda užtikrinti veiksmingą visapusišką požiūrį mokykloje:

 • mokyklos vadovo lyderystė motyvuojant personalą ir mokinius;
 • mokinių, tėvų ir darbuotojų dalyvavimas;
 • praktinės paramos ir priemonių teikimas; „
  Napo medžiaga mokytojams
  “ šiuo atžvilgiu yra naudingas informacijos šaltinis;
 • mokytojų mokymas;
 • mokyklų tarpusavio tinklų kūrimas;
 • institucijų, atsakingų už DSS klausimų sprendimą, ir švietimo įstaigų bendradarbiavimas;
 • praktinis požiūris ir mokymo apie riziką susiejimas su mokomais dalykais.

Daugiau informacijos: