EU-OSHA žodynai

EU-OSHA daugiakalbius žodynus sudaro darbuotojų saugos ir sveikatos srities terminai, suskirstyti dalykinę arba žinių sritį. Žodžiai ir jų apibrėžtys surašyti abėcėlės tvarka.

EU-OSHA parengė šiuos žodynus vykdydama saugių darbo vietų kampanijas, kad užtikrintų nuoseklų konkrečiai kampanijai aktualių pagrindinių sąvokų vartojimą. Juose pateikiami dažniausiai tam tikrose srityse vartojamų sąvokų terminai ir apibrėžtys.

Share this on: