EU-OSHA žodynai

EU-OSHA daugiakalbius žodynus sudaro darbuotojų saugos ir sveikatos srities terminai, suskirstyti dalykinę arba žinių sritį. Žodžiai ir jų apibrėžtys surašyti abėcėlės tvarka.

EU-OSHA parengė šiuos žodynus vykdydama saugių darbo vietų kampanijas, kad užtikrintų nuoseklų konkrečiai kampanijai aktualių pagrindinių sąvokų vartojimą. Juose pateikiami dažniausiai tam tikrose srityse vartojamų sąvokų terminai ir apibrėžtys.