Žiedinė ekonomika ir jos poveikis DSS

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

EU-OSHA trečiajame projekto prognozavimo cikle apžvelgiami darbo pokyčiai, kurie gali atsirasti dėl ES perėjimo prie žiedinės ekonomikos, ir galimas poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS). 

Šio projekto tikslas – suteikti ES sprendimų priėmėjams, valstybių narių vyriausybėms, profesinėms sąjungoms ir darbdaviams reikalingą informaciją apie žiedinės ekonomikos pokyčius ir plėtrą, jų poveikį gamtai bei darbo organizavimui ir dėl jų DSS galinčius kilti uždavinius.

Kas yra žiedinė ekonomika?

Žiedinė ekonomika susijusi su žiediniu srautu ir efektyviu (pakartotiniu) išteklių, medžiagų ir produktų naudojimu. Produktų ir medžiagų tinkamumo naudoti trukmė tampa ilgesnė, o atliekų kiekis mažesnis. Produktai ir pramoniniai procesai yra skirti ištekliams išlaikyti, o neišvengiamai susidarančios atliekos ar likučiai perdirbami arba regeneruojami.

Kodėl būtinas šis projektas?  

Perėjimas prie žiedinės ekonomikos yra pagrindinis veiksnys siekiant ES tikslo iki 2050 m. užtikrinti anglies dioksido poveikio neutralumą, kartu užtikrinant tvarų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Projektas turi didelį politinį ir reguliavimo poveikį, kuris turės įtakos būsimoms darbo vietoms. Tai taip pat turės pasekmių darbuotojų saugai ir sveikatai. Pavyzdžiui:

  • jo poveikis darbo vietoms pavojinguose sektoriuose, susijusiuose su priežiūra ir remontu, išardymu ir perdirbimu, galėtų turėti neigiamą poveikį darbo sąlygoms;
  • organizacinių procesų pokyčiai / užduočių pertvarkymas gali turėti įtakos darbo turiniui ir pasitenkinimui.

Kokių veiksmų imasi EU-OSHA,kad nustatytų naujus pavojus ir numatytų pokyčius, kurie galėtų turėti įtakos DSS? 

Ateityje pokyčiai gali įvykti skirtingomis kryptimis, kurias gali formuoti įvairių veikėjų veiksmai ir šiandien priimti sprendimai. EU-OSHA prognozavimo projektai grindžiami įvairiais metodais, įskaitant literatūros apžvalgas, konsultacijas su ekspertais ir scenarijų kūrimą. EU-OSHA rengia praktinius seminarus žinioms rinkti, rezultatams skleisti ir diskusijoms skatinti.

Šio tyrimo pirmąjį etapą sudaro išsami literatūros apžvalga ir ekspertų pokalbiai siekiant parengti keturis makroekonominius scenarijus, kuriuose apžvelgiama 2040 m. Europa, atsižvelgiant į žiedinę ekonomiką ir jos poveikį DSS.

Antruoju etapu siekiama skleisti bei pritaikyti scenarijus per suinteresuotųjų šalių dialogą, praktinius seminarus, taip pat parengti pritaikytus mikroscenarijus. Scenarijai naudojami įvairių suinteresuotųjų šalių grupių dialogui ir svarstymams apie galimus ateities variantus, siekiant šiandien suteikti informacijos priimant sprendimus, kad rytoj darbas būtų sveikesnis ir saugesnis.

3 etape pirminis tikslas yra dalytis išvadomis su politikos formuotojais. Tuo tikslu rengiamos bendradarbiavimo dirbtuvės su Jungtiniu tyrimų centru (JRC) ir siekiama nustatyti sinergiją žiedinės ekonomikos ir DSS politikos srityse. EU-OSHA toliau remia prognozavimo projekto rezultatų sklaidą suinteresuotiesiems subjektams.