OiRA: nemokami ir paprasti sprendimai, skirti paprastam rizikos vertinimo procesui

Image
OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Rizikos vertinimas yra esminis pirmasis nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų prevencijos žingsnis. OiRA – internetinis interaktyvus rizikos vertinimas – palengvina šį procesą.

Jame pateikiami ištekliai ir praktinė patirtis, kurių reikia, kad labai mažos ir mažosios organizacijos galėtų pačios įvertinti savo riziką. Internete nemokamai prieinamos OiRA priemonės yra lengvai prieinamos ir jas paprasta naudoti.

OiRA siūlo nuoseklų rizikos vertinimo metodą, pradedant nuo rizikos darbo vietoje nustatymo, paskui naudotojas gali įgyvendinti prevencinius veiksmus ir galiausiai stebėti riziką bei pranešti apie ją.

Kas yra OiRA?

OiRA buvo įsteigta siekiant suteikti lengvai naudojamas priemones, kuriomis labai mažos ir mažosios organizacijos vadovausis rizikos vertinimo metu. 2009 m. EU-OSHA sukurta ir nuo 2010 m. naudojama OiRA programinė įranga grindžiama Nyderlandų rizikos vertinimo priemone „RI&E“, kuri pasirodė esanti labai sėkminga ir plačiai naudojama. 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros programinė įranga OiRA padeda sektorių socialiniams partneriams (darbdavių ir darbuotojų organizacijoms) ir nacionalinėms institucijoms (ministerijoms, darbo inspekcijoms, DSS institutams ir kt.) rengti konkrečių sektorių rizikos vertinimo priemones, skirtas mažosioms įmonėms.

Apsilankykite OiRA projekto svetainėje, kur rasite atnaujintą informaciją apie OiRA projektą (OiRA partnerius, paskelbtas arba rengiamas skelbti OiRA priemones).

Koks yra OiRA tikslas?

Rizikos vertinimas yra bet kokio požiūrio į saugą ir sveikatos valdymą pagrindas ir yra labai svarbus kuriant sveikatai palankią darbo vietą. 

Per OiRA EU-OSHA remia 2021 m. birželio mėn. paskelbtą 2021–2027 m. ES darbuotojų sveikatos ir saugos strateginę programą. Supaprastinant rizikos vertinimą, OiRA siekiama padidinti labai mažų ir mažųjų įmonių, vertinančių savo riziką, skaičių ir jų atliekamų rizikos vertinimų kokybę. Šiomis priemonėmis įmonės gali pradėti (arba patobulinti) rizikos vertinimo procesą. Taip OiRA priemonės gali padėti įmonėms tapti konkurencingesnėms, pavyzdžiui, mažinant dėl profesinių ligų patiriamas išlaidas ir kuo labiau sumažinant nelaimingų atsitikimų riziką, taip pat gerinant bendras darbo sąlygas ir organizacijos veiklos rezultatus.

Kodėl verta naudotis OiRA?

Rizikos vertinimas šiandien yra daugeliui organizacijų gerai pažįstamas procesas, taikomas šimtuose tūkstančių darbo vietų visoje Europoje, siekiant užkirsti kelią rizikai. Tačiau kai kurioms įmonėms, ypač labai mažoms ir mažosioms organizacijoms, rizikos vertinimas gali būti sudėtingas procesas. OiRA gali padėti palengvinti šį procesą ir suteikti organizacijoms reikalingų išteklių, kad jos įveiktų tokį iššūkį.

Naudodamosi OiRA priemonėmis, organizacijos taip pat pasinaudos tam tikrais aspektais:

 • Naudojimasis OiRA priemonėmis yra visiškai nemokamas
 • Priemonės yra prieinamos internete
 • Galima naudotis mobiliąja programėle.
 • Priemonės yra skirtos konkrečiam sektoriui
 • Priemonės tam tikru mastu pritaikomos prie bendrovių sąlygų
 • Priemonės suteikia galimybę parengti veiksmų planą ir pasirinkti iš siūlomų priemonių sąrašo

Kaip veikia OiRA?

OiRA procesą sudaro penki pagrindiniai etapai:

 1. Pasirengimas: OiRA iš dalies leidžia įmonėms pritaikyti rizikos vertinimą pagal savo specifiką, atsakant į kelis paprastus klausimus.
 2. Nustatymas: darbe reikia nustatyti veiksnius, kurie gali sukelti pavojų, ir nustatyti, kam toks pavojus gali grėsti.
 3. Vertinimas: šiame etape nustatomi nustatytų rizikos veiksnių prioritetai. Prioritetų nustatymas vėliau padeda nuspręsti, kurias priemones pirmiausia reikėtų įgyvendinti.
 4. Veiksmų planas: priemonė padės parengti veiksmų planą ir nuspręsti, kaip pašalinti arba kontroliuoti riziką.
 5. Ataskaita: galiausiai automatiškai sukuriama ataskaita ir veiksmų planas, kuriuos galima atsispausdinti ir (arba) atsisiųsti, kad būtų galima dokumentuoti rizikos vertinimo proceso rezultatus.

Kaip prisijungti prie OiRA

Registracijai reikalingas tik galiojantis el. pašto adresas. Bet kuris asmuo ar organizacija iš turimų OiRA priemonių gali pasirinkti tą, kuri geriausiai tinka jų šaliai, sektoriui ir įmonei. 

OiRA projekto interneto svetainėje susipažinkite su prieinamomis OiRA priemonėmis pagal sektorių ir šalį.

Socialinių partnerių ir nacionalinių institucijų dalyvavimas

Visas OiRA priemones sukūrė socialiniai partneriai ir (arba) nacionalinės valdžios institucijos arba jos buvo sukurtos jiems dalyvaujant. Jei esate socialinis partneris arba nacionalinis institutas ar institucija ir norite dalyvauti kuriant vieną ar kelias konkretiems sektoriams pritaikytas OiRA priemones, daugiau informacijos galite rasti OiRA projekto svetainėje.