DSS barometro duomenų vizualizavimo priemonė

Ši priemonė yra oficialus informacijos apie darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) padėtį ir tendencijas Europos šalyse šaltinis.

Rodikliai

Išnagrinėkite ir palyginkite ES ir atskirų šalių įvairius teminius duomenis.

Bendra informacija: sužinokite apie DSS institucijas, ekonomikos ir sektorių profilius ir darbo jėgos profilius.

DSS valdymas: susipažinkite su atskirų šalių DSS strategijomis ir socialiniu dialogu darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

DSS rezultatai: sužinokite apie, pavyzdžiui, nelaimingus atsitikimus darbe, darbo sąlygas, darbuotojų atstovavimą ir darbuotojų požiūrį į sveikatą.

DSS infrastruktūra: pateikiama daugiau informacijos apie šalių DSS statistiką, apklausas ir tyrimų pajėgumus ir apie tai, kaip šalyse užtikrinamas DSS teisės aktų vykdymas.

Duomenų vizualizavimo priemonė

Šioje priemonėje pateikiamos kiekybinių duomenų vizualizacijos ir palyginimai. Išsamesnę kokybinių duomenų informaciją rasite aprašymuose ir nuorodose.

Ši priemonė leidžia:

  • su pagrindiniais rodikliais susipažinti infografiko formatu
  • palyginti dviejų šalių rodiklius arba atskiras šalis su ES
  • susikurti ir atsisiųsti grafikus arba juos eksportuoti „Excel“ rinkmenų formatu
  • atsisiųsti išsamias šalių ataskaitas arba ataskaitas konkrečiomis temomis, pvz., apie nacionalines strategijas
  • dalytis turiniu tiesiogiai socialiniuose tinkluose

Duomenų šaltiniai

Duomenys gauti iš vyriausybinių šaltinių, statistikos tarnybų, Europoje vykdytų apklausų ir tyrimų:

Apie DSS barometrą

Barometrą bendrai kūrė EU-OSHA, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD ir jo nacionaliniai informacijos centrai. Daugiau informacijos apie metodiką.

Siekiant šią priemonę tobulinti, ji nuolat atnaujinama ir tikslinama.

Susipažinkite su priemone