Seminarų pranešimai

Image
Seminar reports

Vykdydami savo misiją, kuri, be kita ko, yra susijusi su informuotumo didinimu ir informacijos sklaida, dalijimusi gerąja patirtimi ir patarimais su įvairiomis subjektų grupėmis, per visus metus organizuojame nemažai renginių. Tai ir nedideli seminarai, kuriuose dalyvauja mūsų suinteresuotosios šalys ir darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertai ir pristato bei aptaria mūsų leidinių išvadas, ir valstybės narės lygmens renginiai, kurie organizuojami kartu su mūsų ryšių punktais, simpoziumai didelėse tarptautinėse konferencijose, pvz., Pasauliniame kongrese arba Europos aukščiausio lygio vadovų susitikimuose, kuriuose pažymima mūsų saugių darbo vietų kampanijų pabaiga.

Net ir į didžiausius savo renginius negalime pakviesti visų asmenų, kurie galėtų būti suinteresuoti dalyvauti, todėl šios skilties tikslas – suteikti jums galimybę dalyvauti virtualiai: čia rasite pranešėjų skaitytus pranešimus, diskusijų, kurios įvyko perskaičius kiekvieną pranešimą, santraukas ir bendro pobūdžio renginio išvadas. Jei tik leidžia mūsų turimi ištekliai, santraukas pateikiame visomis ES oficialiosiomis kalbomis.

2014 - Seminars

2012 - Seminars