Ką mes darome?

Image

Mūsų darbo tikslas – saugesnės, sveikesnės, našesnės ir verslui, darbuotojams bei vyriausybėms naudingos darbo vietos Europoje. Skatiname puoselėti rizikos prevencijos kultūrą, kad Europoje būtų pagerintos darbo sąlygos.

Susipažinkite su EU-OSHA: žiūrėkite mūsų parengtą vaizdo medžiagą!

Kita pagrindinė mūsų veikla

 • Saugių darbo vietų kampanijos – mūsų dviejų metų trukmės kampanijos, per kurias visoje Europoje siekiama didinti informuotumą darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) temomis.
 • Internetinės interaktyvios rizikos vertinimo priemonės (OiRA) projektas – mažosioms ir vidutinėms įmonėms siūlome pasinaudoti internetinėmis rizikos vertinimo priemonėmis, kurių paskirtis – padėti įvertinti ir valdyti darbo vietoje kylančią riziką.
 • ESENER apklausa – šia išsamia apklausa sudaromos sąlygos susipažinti, kaip Europos darbo vietose valdoma su darbuotojų sauga ir sveikata susijusi rizika.
 • „OSHwiki“ – bendradarbiavimu pagrįsta internetinė enciklopedija, kurioje pateikiama tiksli ir patikima informacija apie DSS.
 • Įžvalgų projektai – atkreipiame dėmesį ir tiriame naują ir kylančią riziką, susijusią su DSS, ir šiuo tikslu įgyvendiname specialius įžvalgų projektus.
 • DSS apžvalgos – teikiame konkrečių DSS temų apžvalgas ir nustatome prioritetus.
 • NAPO filmai  – trumpi ir linksmi filmai, kuriuose personažai kalba visiems suprantama kalba, supažindinantys su svarbiomis darbuotojų saugos ir sveikatos temomis.

Kaip mes dirbame?

 • Kampanijų tikslas – didinti informuotumą ir darbuotojams bei pavienėms įmonėms teikti informaciją apie DSS svarbą ir Europos politinius uždavinius.
 • Rizikos prevencija – siekiant padėti labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms įvertinti darbo vietoje kylančią riziką ir dalytis su darbuotojų sauga ir sveikata susijusiomis žiniomis ir gerąja patirtimi, kuriamos praktinės priemonės ir suteikiamos galimybės jas tobulinti.
 • Partnerystės – dirbame su vyriausybėmis, darbdavių ir darbuotojų organizacijomis, ES įstaigomis ir tinklais bei privačiomis įmonėmis. Mūsų sukurtas ryšių punktų tinklas padeda užtikrinti sėkmingą darbą.
 • Tyrimai – jais siekiame nustatyti ir įvertinti naują ir kylančią riziką darbe ir įtraukti DSS į tokias sritis, kaip, pvz., švietimas, visuomenės sveikata ir tyrimai.