Parama Europos socialinių teisių ramsčiui

Image

EU-OSHA visapusiškai remia Europos socialinių teisių ramstį, kuriuo siekiama saugių, sveikų ir gerai pritaikytų darbo vietų Europoje.

Šiuo ES ramsčiu, 2017 m. lapkričio 17 d. bendrai paskelbtu Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos, skatinama aukšto lygio darbuotojų apsauga nuo profesinės ir sveikatos (DSS) rizikos, nepriklausomai nuo jų amžiaus.

Tai ypač svarbu kalbant apie ES ramstį, nes juo siekiama suteikti pagrindines socialines teises, įskaitant tinkamas darbo sąlygas, lygias galimybes ir sąlygas dalyvauti darbo rinkoje. Viename iš 20 pagrindinių ramsčio principų numatyta: „Darbuotojai turi teisę į jų profesinėms reikmėms pritaikytą darbo aplinką, leidžiančią jiems ilgiau dalyvauti darbo rinkoje.“

Ilgesnis ir sveikesnis darbingas amžius gali sumažinti nesaugumo jausmą ir pagerinti darbo našumą. Iš tiesų, dėl geros saugos ir sveikatos darbo vietose gaunama daug naudos, pvz., sumažėja nebuvimo dėl ligos atvejų ir sveikatos priežiūros išlaidų, vyresnio amžiaus darbuotojai ilgiau lieka darbo rinkoje, skatinami efektyvesni darbo metodai ir technologijos bei prisidedama prie geresnės profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros.

Europos socialinių teisių ramsčio link:

Parsisiųskite visą informacinę medžiagą apie Europos socialinių teisių ramstį