You are here

Žiniasklaidos skiltis

Kas naujo?
15/05/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Vis dažniau Europos darbo vietose naudojami dideli duomenų rinkiniai kartu su kompiuterio mokymosi technologija. Dviejuose naujuose prognozių dokumentuose apžvelgiami tokių skaitmeninių technologijų naujovių naudojimo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje nauda ir galima rizika. Pirmajame straipsnyje, skirtame didelių duomenų rinkinių naudojimui užtikrinant patikrų efektyvumą, kalbama apie darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) patikrų objektų tikslinę atranką.

Spaudos pranešimai

29/11/2018 - 01:45

Naujoje ataskaitoje EU-OSHA skelbia svarbaus 2 metų trukmės projekto, kuriuo siekiama numatyti skaitmeninimo poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) Europos Sąjungoje, išvadas. Iš galutinių šio ateities įžvalgų projekto rezultatų matyti IRT grindžiamų technologijų pokyčiai, šių technologijų galimas poveikis darbo pobūdžiui ir organizavimui, taip pat jų keliami DSS iššūkiai ir teikiamos galimybės.