You are here

Žiniasklaidos skiltis

Kas naujo?
22/01/2019

Šioje publikacijoje aprašoma, kaip kuriami nauji darbuotojų, kurie susiduria su pavojingų medžiagų poveikiu, skaičiaus ir tokio poveikio masto ES vertinimo metodai. Tyrimu siekta nustatyti medžiagas ir sektorius, kurie kelia didžiausią pavojų darbuotojams, ir išnagrinėti ilgesnio laikotarpio tendencijas.

Tyrimo tikslas – ne tik apžvelgti pavojingų medžiagų naudojimą, bet ir sukurti metodiką, kuri galėtų būti vėl naudojama būsimoms tendencijoms ir procesams stebėti.

Spaudos pranešimai

29/11/2018 - 01:45

Naujoje ataskaitoje EU-OSHA skelbia svarbaus 2 metų trukmės projekto, kuriuo siekiama numatyti skaitmeninimo poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) Europos Sąjungoje, išvadas. Iš galutinių šio ateities įžvalgų projekto rezultatų matyti IRT grindžiamų technologijų pokyčiai, šių technologijų galimas poveikis darbo pobūdžiui ir organizavimui, taip pat jų keliami DSS iššūkiai ir teikiamos galimybės.