Žiniasklaidos skiltis

Kas naujo?

Diegiant darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) stebėjimo sistemas, kaip antai, programėles, kameras ir dėvimuosius prietaisus, darbo vietos gali tapti...

2022 m. EU-OSHA aukščiausio lygio susitikimą saugių darbo vietų tema praturtino reikšmingos aukšto lygio ekspertų ir sprendimus priimančių asmenų...

Geriausi Europos ekspertai ir politikos formuotojai susitinka lapkričio 14–15 d. Bilbao mieste aptarti svarbiausius kampanijos rezultatus ir...

Įvairiuose diskusijų dokumentuose ir straipsniuose apžvelgiama, kokį poveikį psichosocialinės rizikos veiksniai (pvz., pernelyg didelis darbo krūvis)...

Šiandien prasideda Europos savaitė, per kurią EU-OSHA ir jos partneriai rengia šimtus renginių, iniciatyvų ir reklaminių akcijų, kuriomis siekiama...