You are here

Žiniasklaidos skiltis

Kas naujo?
13/02/2018

Pavojingos medžiagos tebėra didelė darbuotojų saugos ir sveikatos problema, su kuria susiduria milijonai darbuotojų Europoje. Tačiau šios problemos mastas ir keliama rizika neretai nepakankamai įvertinama ir ignoruojama.

Būsimoji EU-OSHA saugių darbo vietų kampanija „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ skatina susimąstyti apie dažnai pasitaikančius klaidingus įsitikinimus, didinti informuotumą apie riziką ir skleisti gerąją patirtį ir išteklius veiksmingam pavojingų medžiagų valdymui darbo vietoje užtikrinti.

Spaudos pranešimai

25/01/2018 - 01:45

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) kviečia Komisijos narę Marianne Thyssen ir kitus suinteresuotuosius subjektus į seminarą, kurio tema – kaip užtikrinti labai mažų ir mažųjų įmonių darbuotojų saugą ir sveikatą. Seminaras vyks sausio 25 d. Bilbao mieste tuo metu, kai bus paskelbtos dvi naujos ataskaitos, kuriose nagrinėjami naujausi EU-OSHA labai mažų ir mažųjų įmonių projekto įgyvendinimo duomenys.

21/11/2017 - 01:30

Įtakingiausi Europos darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) ekspertai šiandien susirinko į Bilbao (Ispanija) vykstantį Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) aukščiausiojo lygio susitikimą saugių darbo vietų tema. Šiuo aukščiausiojo lygio susitikimu užbaigiama labai sėkminga kampanija „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“, skirta skatinti tvarų profesinį gyvenimą atsižvelgiant į Europos darbo jėgos senėjimą.