Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER)

Agentūros EU-OSHA atliekama Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER) yra išsamus tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip Europos darbo vietose praktiškai valdoma darbuotojų saugai ir sveikatai kylanti rizika.

Tūkstančių visos Europos verslo įmonių ir organizacijų prašoma atsakyti į klausimyno klausimus apie:
  • bendrus darbo vietoje darbuotojų saugai ir sveikatai kylančios rizikos veiksnius ir jų valdymo metodus;
  • psichosocialinės rizikos veiksnius, pvz., stresą, patyčias ir priekabiavimą;
  • DSS valdymo paskatas ir kliūtis;
  • darbuotojų dalyvavimą įgyvendinant praktines saugos ir sveikatos gerinimo priemones.

Šių apklausų rezultatus papildo antrinės analizės duomenys, gauti vykdant nuodugnius konkrečių teminių sričių tyrimus. Šiuose tyrimuose taikomos kiekybinės ir kokybinės metodikos, padedančios geriau suprasti pagrindines tyrimo išvadas.

ESENER-3 (2019)

2019 m. atlikta trečioji Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER-3). Apklausta daugiau kaip 45 tūkst. įmonių, priklausančių visų dydžių kategorijoms ir visiems veiklos sektoriams 33-ose Europos šalyse. 

Jau gauti pirmieji rezultatai. Daugiau ataskaitų ir duomenų vizualizacija bus pateikta 2020 m. ir vėliau.

ESENER-2 apklausa (2014 m.)

Su antrąja ESENER apklausa susijusi duomenų rinkimo veikla buvo vykdoma 2014 m. vasarą ir rudenį. Labai vertingi naujausi apklausos duomenys padeda susidaryti bendrą vaizdą apie tai, kaip visoje Europoje valdomi su darbo vieta susiję rizikos veiksniai, visų pirma nauja ir kylanti rizika.

Naujai ir kylančiai rizikai daugiau dėmesio skiriama, nes iš apklausos rezultatų matyti, kad tam tikros DSS sritys (pvz., psichosocialinė rizika) yra nepakankamai ištirtos ir tampa vis svarbesnės, be to, jos kelia vis didesnį susirūpinimą Europos darbo vietose.

2014 m. apklausa yra dar išsamesnė ir platesnė nei pirmoji; jos imčių dydis išaugo perpus, o trijose šalyse nacionalinės imtys padidintos dar labiau. Pirmą kartą apklausoje ESENER-2 dalyvavo labai mažos įmonės, turinčios 5–10 darbuotojų, ir žemės ūkio įmonės. Į dalyvaujančių šalių sąrašą, kuriame nuo 2009 m. buvo 31 šalis, įtrauktos penkios naujos šalys – Albanija, Islandija, Šiaurės Makedonija, Juodkalnija ir Serbija.

Atliekant apklausą, aptartos ir šios temos:

  • raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai;
  • DSS valdymo struktūra;
  • požiūriai į darbuotojų dalyvavimą valdant DSS.

ESENER apklausa leidžia surinkti labai svarbius duomenis, kurių reikia nacionaliniams ir Europos politikos formuotojams ir tyrėjams. Nėra jokio kito ES lygmens informacijos šaltinio apie tai, kaip įmonėse valdoma DSS. ESENER apklausa yra viena iš pagrindinių priemonių, padedančių EU-OSHA teikti palyginamą skirtingų valstybių informaciją, kuri gali būti naudinga formuojant DSS politiką.

Naudodamiesi interaktyviąja apklausos lentele, galite vizualizuoti ESENER duomenis ir jais dalytis.

Jau galima susipažinti su:

Šio išsamesnio tyrimo duomenų antrinė analizė apima kelias svarbiausias sritis ir rengiamus leidinius:

Su 2014 m. ESENER apklausos duomenų rinkiniu galima susipažinti JK Esekso universiteto duomenų archyve (angl. UKDA). ir GESIS.

ESENER-1 apklausa (2009 m.)

2009 m. atliekant pirmąją ESENER apklausą, surengta beveik 36 000 pokalbių su vadovais ir DSS atstovais. Apklausoje iš viso dalyvavo 31 šalis: visos ES valstybės narės, taip pat Turkija, Norvegija ir Šveicarija. Apklausti respondentai iš privačiojo ir viešojo sektoriaus organizacijų, kuriose dirba 10 ar daugiau darbuotojų.

Naudodamiesi interaktyviąjaapklausos lentele, galite vizualizuoti ESENER duomenis ir jais dalytis.

Susipažinkite su pagrindinėmis rišvadomis:

  • „Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER). Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas (2010 m.)“; apžvalgos ataskaita (anglų k.) ir santrauka (24 kalbomis);

Taip pat galite atsisiųsti papildomos analizės rezultatus:

Kitos su DSS susijusios apklausos ir statistiniai duomenys:


Su 2009 m. ESENER apklausos duomenų rinkiniu galima susipažinti JK Esekso universiteto duomenų archyve (angl. UKDA) ir GESIS.