Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER)

Agentūros EU-OSHA atliekama Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER) yra išsamus tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip Europos darbo vietose praktiškai valdoma darbuotojų saugai ir sveikatai kylanti rizika.

Tūkstančių visos Europos verslo įmonių ir organizacijų prašoma atsakyti į klausimyno klausimus apie:
  • bendrus darbo vietoje darbuotojų saugai ir sveikatai kylančios rizikos veiksnius ir jų valdymo metodus;
  • psichosocialinės rizikos veiksnius, pvz., stresą, patyčias ir priekabiavimą;
  • DSS valdymo paskatas ir kliūtis;
  • darbuotojų dalyvavimą įgyvendinant praktines saugos ir sveikatos gerinimo priemones.

Šių apklausų rezultatus papildo antrinės analizės duomenys, gauti vykdant nuodugnius konkrečių teminių sričių tyrimus. Šiuose tyrimuose taikomos kiekybinės ir kokybinės metodikos, padedančios geriau suprasti pagrindines tyrimo išvadas.

ESENER 2019 

2019 m. atlikta trečioji Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER-3). Apklausta daugiau kaip 45 tūkst. įmonių, priklausančių visų dydžių kategorijoms ir visiems veiklos sektoriams 33-ose Europos šalyse. 

Jau gauti pirmieji rezultatai.

Skaitykite politikos apžvalgą ir susipažinkite su pagrindinėmis 2019 m. ESENER išvadomis.

Daugiau ataskaitų ir duomenų vizualizacija bus pateikta 2020 m. ir vėliau.

 

ESENER 2014 

ESENER 2009