Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER)

Image

Agentūros EU-OSHA atliekama Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką (ESENER) yra išsamus tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip Europos darbo vietose praktiškai valdoma darbuotojų saugai ir sveikatai kylanti rizika.

Tūkstančių visos Europos verslo įmonių ir organizacijų prašoma atsakyti į klausimyno klausimus apie:
  • bendrus darbo vietoje darbuotojų saugai ir sveikatai kylančios rizikos veiksnius ir jų valdymo metodus;
  • psichosocialinės rizikos veiksnius, pvz., stresą, patyčias ir priekabiavimą;
  • DSS valdymo paskatas ir kliūtis;
  • darbuotojų dalyvavimą įgyvendinant praktines saugos ir sveikatos gerinimo priemones.

Šių apklausų rezultatus papildo antrinės analizės duomenys, gauti vykdant nuodugnius konkrečių teminių sričių tyrimus. Šiuose tyrimuose taikomos kiekybinės ir kokybinės metodikos, padedančios geriau suprasti pagrindines tyrimo išvadas.

ESENER 2024

ESENER 2019

ESENER 2014

ESENER 2009