You are here

Agentūros strateginės ir darbo programos

Metinės darbo programos parengtos remiantis EU-OSHA strategija.

Ilgalaikės strategijos rengimas

Dabartinėje agentūros 2014–2020 m. laikotarpio strategijoje nustatytos šešios prioritetinės sritys:

  1. pokyčių numatymas įgyvendinant įžvalgų projektus;
  2. faktai ir skaičiai, t. y. informacijos rinkimas ir jos teikimas tyrėjams ir politikos formuotojams rengiant ESENER apklausas, DSS apžvalgas ir nuomonių apklausas;
  3. DSS valdymo priemonės, visų pirma naudojant internetinę interaktyvią rizikos vertinimo priemonę (angl. OiRA);
  4. informuotumo apie DSS didinimas rengiant saugių darbo vietų kampanijas ir vykdant kitą informuotumo didinimo veiklą;
  5. žinių perdavimas per tinklus, visų pirma tobulinant „OSHwiki“;
  6. tinklų kūrimas ir agentūros komunikacinė veikla.

Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite EU-OSHA 2014–2020 m. strategiją, kuri atitinka 2014–2020 m. Europos Komisijos darbuotojų saugos ir sveikatos strateginę programą.

Metinis veiklos planavimas

Kasmet EU-OSHA direktorius rengia, o valdyba tvirtina metinį valdymo planą, kuriame išdėstomi agentūros metiniai planai. Jame išsamiai aprašoma būsima veikla ir uždaviniai, kuriuos bus siekiama įgyvendinti.

Metiniame valdymo plane nustatomi aiškūs prioritetai ir tikslai, padedantys užtikrinti, kad agentūros ištekliai ir jos tinklo teikiamos galimybės būtų naudojamos kuo veiksmingiau. Kai kurios svarbesnės veiklos sritys: pokyčių numatymas, informuotumo didinimas ir faktai bei skaičiai DSS temomis.

Norėdami susipažinti su ankstesniais metiniais valdymo planais, apsilankykite mūsų leidinių skiltyje, kurioje taip pat galite peržiūrėti mūsų metines ataskaitas ir metines veiklos ataskaitas ir pamatyti pasiektus rezultatus.