ES institucijos

EU-OSHA, viena iš decentralizuotų ES agentūrų, yra savarankiška ES įstaiga, palaikanti glaudžius formalius ir neformalius ryšius su ES institucijomis ir daugeliu ES įstaigų bei agentūrų. Palaikant šiuos ryšius svarbų vaidmenį atlieka Briuselio ryšių palaikymo biuras.

EU-OSHA teikia informaciją ES institucijoms, valstybėms narėms, socialiniams partneriams ir darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srities bendruomenei. Institucijos – vienos pagrindinių EU-OSHA produktų ir paslaugų naudotojų.  Formalių ryšių srities veikla:

  1. EU-OSHA atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant DSS srities ES politiką, visų pirma ES DSS strateginę programą.
  2. EU-OSHA valdančioje taryboje dirba Europos Komisijos (EK) atstovai ir vienas Europos Parlamento (EP) paskirtas stebėtojas.
  3. Įnašas į EU-OSHA biudžetą nustatomas taikant bendrąją ES biudžeto procedūrą.
  4. Taikomi įvairūs atskaitomybės mechanizmai, užtikrinantys, kad EU-OSHA institucijoms visapusiškai atsiskaitytų apie savo veiklą.

Palaikomi ir neformalūs ryšiai:

  1. EU-OSHA kviečia institucijų atstovus dalyvauti įvairiuose jos projektuose ir tinklų veikloje. EK pareigūnai reguliariai dirba EU-OSHA projektų patariamuosiuose arba iniciatyviniuose komitetuose. Europos Komisijos, Europos Parlamento ar kitų ES įstaigų atstovai kviečiami skaityti pranešimus arba dalyvauti EU-OSHA konferencijose.
  2. EU-OSHA bendradarbiauja su institucijomis projektų ir renginių klausimais ir kartu su Taryba rengia pirmininkaujančios valstybės narės veiklos programą, teikia ekspertines žinias, siūlo pranešėjus, moderatorius ar kitokią pagalbą pirmininkaujančios valstybės narės renginiams. Taip pat organizuojami bendri renginiai su Europos Parlamentu.
  3. EU-OSHA dalyvauja ES institucijų komitetų ir tinklų, pavyzdžiui, EK Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamojo komiteto (ACSH) ir Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto (SLIC), veikloje.
  4. EU-OSHA reguliariai teikia informaciją oficialiems Europos socialinio dialogo ir sektorinio lygmens socialinio dialogo komitetams ir su jais bendradarbiauja.

Europos Komisija

Europos Parlamentas

  • Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas: EU-OSHA reguliariai teikia ataskaitas EMPL komitetui.  Šis komitetas dažnai informuojamas apie EU-OSHA darbo programą ir veiklą, taip pat apie vykstantį bendradarbiavimą su pagrindiniais Europos Parlamento nariais. 

ES Taryba

  • ES Taryba:  EU-OSHA sistemingai prisideda prie ES Tarybos vykdomos veiklos, visų pirma pasitelkdama nacionalinį ryšių punktų tinklą ir trišalės valdybos narius.  Per nacionalinius tinklus ir bendradarbiaudama su Briuselyje įsikūrusiomis nuolatinėmis atstovybėmis ES, Agentūra taip pat padeda šalims, rotacijos tvarka pirmininkaujančioms Tarybai.