ES institucijos

EU-OSHA, kaip viena iš ES decentralizuotų agentūrų, yra savarankiška ES įstaiga. Ji palaiko glaudžius oficialius ir neoficialius ryšius su ES institucijomis ir dauguma ES agentūrų ir šių ryšių tęstinumą užtikrina per Briuselyje įsikūrusį ryšių palaikymo biurą.

Oficialūs ryšiai su ES institucijomis palaikomi trimis būdais:

  1. EU-OSHA teikia informaciją ES institucijoms, taip pat valstybėms narėms, socialiniams partneriams ir darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) bendruomenei. Institucijos yra vienos iš pagrindinių EU-OSHA produktų ir paslaugų naudotojų;
  2. EU-OSHA Valdančiojoje taryboje dirba Europos Komisijos (EK) atstovai, kurie atlieka svarbų vaidmenį tvirtinant darbo programas, ir
  3. per bendrąją ES biudžeto procedūrą nustatomas EU-OSHA biudžetas yra sudedamoji bendrojo ES biudžeto dalis.

Taip pat palaikomi neoficialūs santykiai:

  1. EU-OSHA kviečia institucijų atstovus dalyvauti įvairiuose Agentūros projektuose ir tinkluose. EK pareigūnai reguliariai dalyvauja EU-OSHA projektų patariamuosiuose arba stebėsenos komitetuose. EK, Europos Parlamento arba kitų ES įstaigų pranešėjai arba dalyviai kviečiami į EU-OSHA konferencijas;
  2. įgyvendindama projektus ir organizuodama renginius, EU-OSHA bendradarbiauja su institucijomis ir dirba su Taryba pirmininkavimo programų įgyvendinimo klausimais, dalijasi patirtimi, siunčia pranešėjus ir teikia kitokią pirmininkavimo renginiams reikalingą paramą. EU-OSHA organizuoja renginius kartu su Europos Parlamentu, be to,
  3. EU-OSHA atstovai dalyvauja ES institucijų komitetuose ir tinkluose, pvz., EK patariamajame komitete darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir Vyresniųjų darbo inspektorių komitete.
  4. EU-OSHA reguliariai teikia informaciją Europos socialinio dialogo institucinėms struktūroms ir sektorių socialinio dialogo komitetams ir su jais bendradarbiauja.

Europos Komisija

Europos Parlamentas

ES Taryba