Saugios darbo vietos. Sustabdykime pandemiją

Image

COVID-19: Ištekliai darbo vietoms

COVID-19 pandemija – vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susidūrė visuomenė ir įmonės. Įveikti šį iššūkį galėsime tik, jei bendromis jėgomis stabdysime šios ligos plitimą ir kursime saugią ir sveiką darbo aplinką tiek namuose nuotoliniu būdu dirbantiems žmonėms, tiek į įprastines darbo vietas sugrįžusiems darbuotojams. Šioje skiltyje pateikiamas gairių, informuotumo didinimo medžiagos ir papildomų nuorodų šia tema rinkinys.

Darbovietėse, kuriose darbuotojai gali užsikrėsti virusu, priklausančiu biologinių veiksnių kategorijai, darbdaviai turi atlikti darbo vietos rizikos vertinimą ir imtis atitinkamų priemonių. Šiame puslapyje pateiktomis gairėmis siekiama padėti darbdaviams vykdyti šias pareigas. Būtiniausi teisiniai reikalavimai nustatyti Biologinių veiksnių direktyvoje. Daugiau informacijos šia tema galima rasti mūsų skiltyje apie pavojingas medžiagas (po antrašte Biologiniai veiksniai).

ES gairės

Kaip darbovietės gali praktiškai padėti suvaldyti šią pandemiją ir apsaugoti darbuotojus? Žinios ir informuotumas yra labai svarbūs – kiekvienas turi būti gerai informuotas apie tai, kaip virusas plinta, infekcijos simptomus ir kaip kuo labiau sumažinti tikimybę užsikrėsti. Mūsų gairės padeda organizacijoms teikti darbuotojams reikalingą informaciją ir imtis infekcijos prevencijos priemonių.

Ilgalaikio COVID sindromo poveikis darbuotojams ir darbo vietoms ir DSS vaidmuo

COVID-19. Grįžimas į darbo vietą. Darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga (PDF versija)

Grįžimo į darbą vadovas po COVID-19 ir ilgalaikio COVID sindromo sveikstantiems darbuotojams

Vadovams skirtas grįžimo į darbą po COVID-19 ir ilgalaikio COVID sindromo vadovas

Aplinkybės, susijusios su greitųjų antigenų SARS-CoV-2 testų (įskaitant savikontrolės testus) naudojimu profesinėje aplinkoje

COVID-19: guidance for the workplace

Išbandykite OiRA COVID-19 rizikos vertinimo priemonę

Informuotumui didinti skirtas Napo filmas „Sustabdykime pandemiją“

Nuotolinis darbas

Dėl COVID-19 pandemijos taikomas karantinas privertė milijonus Europos darbuotojų visą darbo dieną dirbti iš namų ir taip saugotis nuo viruso. Tokia nauja realybė gali turėti poveikį mūsų fizinei ir psichinei būklei. Šios gairės parodo, kaip žmonėms veiksmingai apsisaugoti dirbant nuotoliniu būdu iš namų.

Praktiniai patarimai, padedantys užtikrinti, kad nuotolinis darbas iš namų būtų kuo sveikesnis, saugesnis ir veiksmingesnis

Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams pažaboti skirtų praktinių priemonių ir gairių duomenų bazė: nuotolinis darbas

Informuotumui didinti skirtas filmas „Napas dirba nuotoliniu būdu, kad padėtų sustabdyti pandemiją“

ES ir tarptautinių organizacijų ištekliai

Europos Komisija: Guidelines for the protection of seasonal workers

Europos Komisija: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on COVID-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

International Labour Organization (ILO)

World Health Organization (WHO) 

Biologiniai veiksniai

Siekiame didinti informuotumą apie šių pavojų poveikį darbe ir suteikti daugiau informacijos apie susijusias sveikatos problemas, kurios yra ne tik infekcinės ligos, bet ir vėžys ir alergijos.

Biologiniai veiksniai ir profesinės ligos: literatūros apžvalgos rezultatai, ekspertų tyrimas ir stebėsenos sistemų analizė

Biologiniai veiksniai ir su darbu susijusių ligų prevencija. Peržiūra 

Epidemija ir darbo vietos

Biologiniai veiksniai

Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios sveikatos priežiūros darbuotojų sveikatos problemos

Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios su gyvūnais dirbančių specialistų sveikatos problemos

Biologiniai veiksniai ir su darbu susijusios ligos profesijose, kurių atstovai keliauja ir bendrauja su keliautojais

Biologinių veiksnių poveikis ir su jais susijęs poveikis sveikatai atliekų tvarkymo ir nuotekų valymo sektoriuose

Biologinių veiksnių poveikis ir su tuo susijusios ariamosios žemdirbystės sektoriaus darbuotojų sveikatos problemos