DSSPRM projektas: DSS profesiniame mokyme ir rengime

Image by OKNord from Pixabay

EU-OSHA DSSPRM (angl. OSHVET) projekto tikslas – didinti informuotumą apie darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) tarp profesinio rengimo ir mokymo (PRM) mokytojų ir mokinių bei teikti praktinę informaciją ir išteklius regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu visoje ES, ELPA ir narystės siekiančiose šalyse.

Skleiskime žinią visiems: Europos partneriai ir nacionaliniai ambasadoriai

Projektu siekiama sukurti platų tinklą, kuriame būtų naudojami esami EU-OSHA nacionalinių ryšių punktų ir Europos partnerių organizacijų – Europos profesinio mokymo institutų asociacijos (angl. EVBB) ir Europos techninio ir profesinio mokymo forumo (angl. EfVET) – tinklai.

Kiekvienoje šalyje EVBB ir EfVET padedant nacionaliniams ryšių punktams paskirti DSSPRM ambasadoriai yra atsakingi už projektų veiklos koordinavimą ir skatinimą jų tinkluose ir tarp nacionalinių profesinio mokymo centrų. DSSPRM ambasadoriai dėl veiklos įgyvendinimo taip pat atskaitingi EU-OSHA.

Prieš pradedant vykdyti veiklą plačiau, projektas buvo sėkmingai išbandytas šešiose šalyse: Belgijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje.

Nacionalinės DSSPRM iniciatyvos

Parama DSSPRM veiklai teikiama naudojant EU-OSHA Pagalbos ryšių punktams priemonę FAST. Toliau pateikti pavyzdžiai parodo iniciatyvų, kurias koordinuoja DSSPRM ambasadoriai ir nacionaliniai ryšių punktai, įvairovę. Jos buvo įgyvendintos kaip projekto dalis:

  • Portugalijoje – judėjimą ir tempimo pratimus, kurie mažintų raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus skatinantis renginys ir vaizdo įrašų konkursas.
  • Nyderlanduose – ekspertų paskaitos „Nuovokus saugus darbas“ profesinėse mokyklose visoje šalyje.
  • Belgijoje – profesinių mokyklų tinkluose skatinamos OiRA ir „Napas mokytojams“ priemonės, taip pat planuojamas su kancerogenais susijusių veiksmų gairių projektas informuotumui didinti.