Teisinis pranešimas

Atsakomybės apribojimas

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra šią interneto svetainę administruoja siekdama gerinti visuomenės galimybes susipažinti su informacija apie Agentūros veiklą ir kaip priemonę, kuria leidžiama susipažinti su informacija apie darbuotojų saugą ir sveikatą. Mūsų tikslas – laiku atnaujinti šią informaciją ir užtikrinti jos tikslumą. Informuokite apie pastebėtas klaidas ir mes pasistengsime jas ištaisyti. Tačiau Agentūra neprisiima jokių pareigų ar atsakomybės, susijusios su šioje interneto svetainėje pateikiama informacija.

Ši informacija:

  • yra tik bendro pobūdžio ir jos nesiekiama pritaikyti prie specifinių kokio nors konkretaus fizinio ar juridinio asmens aplinkybių;
  • nebūtinai yra išsami, išbaigta, tiksli ar atnaujinta;
  • kartais yra susijusi su išorės interneto svetainėmis, kurių turinio Agentūra negali kontroliuoti ir už kurias Agentūra neprisiima jokios atsakomybės;
  • negali būti laikoma profesionalia ar teisine konsultacija (jeigu norite gauti konkretų patarimą, visada turėtumėte kreiptis į tinkamos kvalifikacijos specialistą).

Mes siekiame, kad techniniai sutrikimai turėtų kuo mažesnę įtaką interneto svetainės veikimui. Tačiau kai kurie mūsų interneto svetainėje pateikti duomenys ar informacija galėjo būti sukurti arba susisteminti į tokius failus arba tokiais formatais, kuriuose gali būti tam tikrų klaidų, todėl negalime garantuoti, kad mūsų interneto svetainės veikimas nesutriks arba kitaip nebus paveiktas dėl tokių problemų. Agentūra neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su tokiomis problemomis, kurios atsirado dėl šios interneto svetainės arba bet kurios kitos išorės interneto svetainės, į kurią pateikiama nuoroda, naudojimo.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama apriboti Agentūros atsakomybės už bet kokių reikalavimų, nustatytų galiojančioje nacionalinėje teisėje, pažeidimą ir panaikinti pareigų, kurias privaloma vykdyti pagal minėtą teisę.

Originalų tekstą anglų kalba išvertė Vertimo centras (CdT, Liuksemburgas).

 

Pranešimas apie autorių teises

© Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

Atgaminti leidžiama tik pateikus nuorodą į šaltinį, išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip.
Tais atvejais, kai tekstinės arba daugialypės informacijos (garso, atvaizdų, programinės įrangos ir t. t.) atgaminimui arba naudojimui būtina gauti išankstinį leidimą, tokiu leidimu panaikinamas pirmiau minėtas bendras leidimas ir jame aiškiai nurodomi bet kokie naudojimo apribojimai.