Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai

Musculoskeletal disorders. Woman being treated for musculoskeletal disorders

©EU-OSHA/Adam Skrzypczak

Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai yra vienas iš dažniausiai pasitaikančių su darbu susijusių negalavimų. Visoje Europoje nuo šių sutrikimų kenčia milijonai darbuotojų ir dėl jų darbdaviai patiria milijardus eurų nuostolių. Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų problemos sprendimas padeda prailginti darbuotojų gyvenimo trukmę ir yra naudingas verslui.

Dėl raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų paprastai kenčia nugara, kaklas, pečiai ir viršutinės galūnės, tačiau šie sutrikimai gali neigiamai paveikti ir apatines galūnes. Jie yra susiję su bet kokia žala sąnariams arba kitiems audiniams arba jų pažeidimu.  Sveikatos problemos gali pasireikšti silpnu gėlimu ir skausmu, ir rimtesniais simptomais, dėl kurių darbuotoją reikia atleisti nuo darbo arba taikyti medicininį gydymą. Sirgdamas chroniškomis ligomis dėl šių sutrikimų darbuotojas gali netgi likti neįgalus ir prarasti darbingumą.

Dvi pagrindinės raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų grupės yra susijusios su nugaros skausmu ir (arba) sužalojimais ir dėl darbo atsiradusiais viršutinių galūnių sutrikimais (bendrai vadinamais pasikartojančios įtampos traumomis).

Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų priežastys

Su darbu susiję raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai vystosi laikui bėgant. Paprastai raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų atsiranda ne dėl vienos priežasties; dažnai jiems įtakos turi įvairūs veiksniai. Fizinės priežastys ir organizaciniai rizikos veiksniai yra susiję su:

 • krovinių krovimu, ypač kai tai daroma lenkiantis arba pasisukant;
 • pasikartojančiais arba jėgos reikalaujančiais judesiais;
 • nepatogia arba statiška laikysena;
 • vibracija, prastu apšvietimu arba šalta darbo aplinka;
 • darbu greitu tempu;
 • per ilgu sėdėjimu arba stovėjimu toje pačioje padėtyje.

Vis daugiau įrodymų patvirtinamas raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų ryšys su psichosocialiniais rizikos veiksniais (visų pirma kartu atsižvelgiant ir į fizinės rizikos veiksnius), įskaitant:

 • aukštus darbo reikalavimus arba mažą autonomiją;
 • žemą pasitenkinimo darbu lygį.

Prevencija

Vieno sprendimo būdo nėra, todėl siekiant išspręsti neįprastas arba rimtas problemas, kartais gali prireikti eksperto konsultacijos. Tačiau dauguma sprendimo būdų yra paprasti ir nebrangūs, pvz., vežimėlio įsigijimas, dėl kurio būtų lengviau perkelti prekes, arba darbo priemonių ant stalo išdėstymo pakeitimas.

Siekdami spręsti dėl raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų kylančias problemas, darbdaviai turėtų derinti šias priemones:

 • rizikos vertinimą: laikytis holistinio požiūrio, vertinti ir šalinti pačias įvairiausias priežastis (žr. pirmiau);
 • darbuotojų dalyvavimą: įtraukti darbuotojus ir jų atstovus į diskusijas sprendžiant problemas ir ieškant jų sprendimo būdų.

Skaitykite daugiau apie su darbu susijusių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevenciją.

Veiksmai

Prevenciniai veiksmai galėtų būti susiję su:

 • kitokiu darbo vietos išdėstymu: darbo vietos išdėstymo pritaikymas prie patogesnės darbo laikysenos;
 • darbo priemonių pakeitimu: būtina užtikrinti, kad darbo priemonės būtų ergonomiško dizaino ir tiktų darbo užduotims atlikti;
 • darbuotojais: geresnis informuotumas apie riziką, mokymo apie gerus darbo metodus teikimas;
 • užduotimis: darbo metodų ir priemonių keitimas;
 • vadovybe: darbo planavimas siekiant išvengti pasikartojančio darbo arba per ilgo darbo nepatogioje padėtyje; poilsio pertraukų planavimas, darbuotojų rotacija ar darbo perskirstymas;
 • organizaciniais veiksniais: parengta raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencijos politika.

Formuojant raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų valdymo požiūrį, taip pat reikia atsižvelgti į sveikatos stebėseną, sveikatos gerinimą ir nuo šių sutrikimų jau kenčiančių darbuotojų reabilitaciją ir reintegraciją.

Europos teisės aktai

Europos direktyvose, valstybių narių taisyklėse ir gerosios patirties gairėse jau pripažįstama raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencijos svarba. Susijusioms direktyvoms priskiriama bendroji DSS pagrindų direktyva ir direktyvos, kuriose reglamentuojami šie klausimai: krovinių krovimas rankomis, darbo priemonės, minimalūs darbo vietų ir darbo su (kompiuterių) ekranu standartai.

2007 m. Europos Komisija pradėjo konsultacijas dėl veiksmų, kurių gali imtis Bendrija, įskaitant naujų teisės aktų priėmimą. Galimų planų įgyvendinimas atidėtas tol, kol 2014–2015 m. bus persvarstytos ES direktyvos. ES valstybės narės ir Europos socialiniai partneriai pripažįsta, kad raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai yra prioritetinė sritis.

EU-OSHA atlieka raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų dažnumo, priežasčių ir prevencijos stebėseną. EU-OSHA taip pat ragina dalytis gerąja patirtimi.