Jaunų darbuotojų darbo sauga ir sveikata

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Iš statistinių duomenų matyti, kad 18–24 metų asmenims kyla didesnė rizika patirti sunkų nelaimingą atsitikimą darbe nei vyresnio amžiaus darbuotojams. Jaunimui dėl prastų darbo sąlygų kyla pavojus anksti arba vėliau susirgti profesinėmis ligomis.

Dirbti pradėjusiam jaunimui gali trūkti ne tik patirties, bet ir fizinės bei psichologinės brandos. Jaunimas gali nepakankamai rimtai vertinti jiems kylančią riziką. Kitiems rizikos veiksniams dėl kurių jaunimui kyla didesnis pavojus, priskiriama:

  • nepakankami įgūdžiai ir mokymas;
  • savo teisių ir darbdavio pareigų neišmanymas;
  • per mažas pasitikėjimas garsiai išsakyti darbe kylančias problemas;
  • darbdavių nepaisomas jauniems darbuotojams reikalingos papildomos apsaugos poreikis.

EU-OSHA rengia statistinius duomenisstebi riziką, kuri kyla jaunimui, ir skatina dalytis gerąja patirtimi, kad būtų užtikrinta jų apsauga darbo vietoje.

Darbdavių teisės ir pareigos

Darbdaviai turi pareigą užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, be to, jie turėtų ypač daug dėmesio skirti jauniems darbuotojams. Prieš pradedant dirbti jaunam darbuotojui, darbdaviai turi atlikti rizikos vertinimą ir sukurti tokių darbuotojų apsaugos priemones.

Jauniems darbuotojams reikėtų pavesti atlikti tinkamą darbą, tinkamai juos mokyti ir prižiūrėti. Darbdaviai turėtų skatinti laikytis griežtos saugumo kultūros ir užtikrinti jaunų darbuotojų dalyvavimą sprendžiant saugos klausimus. Jaunesniems nei 18 metų darbuotojams taikomos specialios taisyklės.

Tarybos direktyvoje 94/33/EB nustatytos teisinės pareigos, kurių privalo laikytis darbdaviai. Šios pareigos išdėstytos kiekvienos valstybės narės taisyklėse. Nacionalinės darbuotojų saugos ir sveikatos organizacijos ir profesinės sąjungos gali duoti naudingų patarimų.

Skaitykite darbdaviams skirtą informacinį biuletenį.

Jaunų darbuotojų teisės ir pareigos

Jauni darbuotojai turi teisę užduoti klausimus, reikšti susirūpinimą dėl tam tikrų problemų ir atsisakyti dirbti nesaugų darbą.

Jie taip pat turi pareigą vadovautis DSS politika ir rūpintis savo ir bendradarbių saugumu.

Jei esate jaunas darbuotojas ir turite problemų, svarbiausia, ką turite padaryti, tai pasidalyti jomis su kuo nors kitu. Jei galite, pakalbėkite su savo vadovu. Jei to padaryti negalite, pakalbėkite su savo darbovietės saugos atstovu, už profesinę sveikatą atsakingu personalu arba tėvu (motina), globėju ar bendradarbiu, kuriuo pasitikite. Nacionalinės darbuotojų saugos ir sveikatos organizacijos ir profesinės sąjungos gali duoti naudingų patarimų.

  • Klauskite bet kokių jums rūpimų klausimų.
  • Žinokite savo teises ir kur kreiptis pagalbos.
  • Supraskite riziką ir ką turite daryti skubiais atvejais.
  • Neatlikite užduočių, jei nesate išmokytas, vadovaukitės procedūromis.

Skaitykite jauniems darbuotojams skirtą informacinį biuletenį.

Pedagogams ir tėvams skirta pagalba

Pedagogai atlieka svarbų vaidmenį. Jeigu pedagogai ankstyvame jaunų žmonių amžiuje galės suformuoti tinkamą požiūrį į rizikos prevenciją ir padėti ją suprasti, tuomet jaunimas visą gyvenimą išliks saugus.

Pasitelkdama vis labiau populiarėjantį animacinių filmų veikėją Napą, EU-OSHA sukūrė mokytojams skirtus ugdymo priemonių rinkinius, kuriuose aptariami darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai; šie rinkiniai skirti pradinių mokyklų mokiniams siekiant juos supažindinti su sveikatos ir saugos temomis ir tai daryti ne tik informatyviai, bet ir linksmai ir kūrybiškai naudojant Napo filmus ir kūrybines užduotis.

Pedagogai, dalyvaujantys vykdant profesinio mokymo veiklą arba profesines stažuotes, turėtų suderinti darbuotojų saugos ir sveikatos taisykles su darbdaviais.

Sužinokite daugiau apie darbuotojų saugos ir sveikatos klausimų įtraukimą į švietimą.

Tėvai gali padėti jaunimui suprasti savo teises ir pareigas. Tėvai taip pat gali padėti pasikalbėdami su jaunimu apie darbą ir mokymąsi bei jų saugą ir sveikatą.

Skaitykite tėvams skirtą informacinį biuletenį.