Napas: sauga su šypsena

Image
Napo — safety with a smile

Napas yra animacinių filmų herojus, kuris linksmai pristato su darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) susijusias temas ir rizikos prevencijos klausimus ir skatina juos aptarti.

Napas yra tipinis bet kurios pramonės šakos ar sektoriaus darbuotojas. Darbo vietoje Napui nuolat kyla dažniausiai pasitaikantys pavojai ir jis atsiduria pavojingose situacijose. Tačiau jis aktyviai dalyvauja nustatant riziką ir ieškant praktinio problemos sprendimo būdo.

Dabar Napas tapo pagrindiniu EU-OSHA saugių darbo vietų kampanijų ambasadoriumi ir dauguma jo filmų yra susiję su šiomis kampanijomis arba įprasmina jų šūkį. Napas taip pat asmeniškai pasirodo per pagrindinius kampanijos renginius.

Napo filmai

Drauge su savo bendradarbiais Napas atlieka pagrindinį vaidmenį ir nenaudoja kalbos, todėl jį gali suprasti ir su juo susitapatinti bet kokio išsilavinimo, kultūros ir amžiaus žmonės. Filmuose aptariamos pačios įvairiausios darbuotojų saugos ir sveikatos temos, pavyzdžiui:

Nauji filmai kuriami reguliariai, kai tik nustatoma konkreti tema. Filmus kuria Napo konsorciumas, kuriam priklauso nedidelė DSS klausimus sprendžiančių Europos organizacijų grupė ir EU-OSHA.

Napas darbo vietoje

Šiais internetiniais ištekliais siekiama padėti organizacijoms naudotis Napo filmais ne tik siekiant didinti informuotumą sveikatos ir saugos temomis, bet ir paskatinti savo darbuotojus ir tiekimo grandinės dalyvius diskutuoti. Jie taip pat tinkami profesinio mokymo kursams.

Pirmasis rinkinys „Kaip suprasti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus“ padeda žmonėms ir organizacijoms pagalvoti apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus, kaip antai nugaros skausmą, viršutinių galūnių sutrikimus ir pasikartojančios įtampos traumas. Tokie svarstymai gali padėti organizacijoms parengti išsamius sprendimus, kaip sumažinti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų poveikį, ir užtikrinti realų profesinį gyvenimą asmenims, jų šeimoms ir bendruomenėms.

Napo medžiaga mokytojams

Napas taip pat padeda pradinių klasių moksleivius supažindinti su darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. EU-OSHA, padedama Napo konsorciumo, sukūrė mokytojams skirtą internetinį priemonių, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata, rinkinį. Pristatomi mokymo rinkiniai, kuriuose numatyta:

  • svarbiausia informacija ir mokymo uždaviniai;
  • siūlomos užduotys ir internetiniai šaltiniai;
  • tipiniai 45 minučių trukmės pamokų planai.

Sėkmingai įgyvendinus bandomąją schemą, šios pamokos patobulinamos ir pritaikomos visoje Europoje.

Napo konsorciumas

Napo filmų konsorciumo ištakos – 1992–1993 m. vykusi Europos saugos ir sveikatos metų kampanija ir Europos Komisijos rengti Europos kino festivaliai.

Komisija rėmė kino festivalius tikėdamasi, kad įmanoma išrinkti geriausius filmus ir juos pritaikyti visos Europos Sąjungos reikmėms. Pasirodė, kad tai yra sudėtinga. Daugelis filmų buvo sukurti komercinių gamybos įmonių, kurios nenorėjo atsisakyti savo teisių. Dėl kultūrinių skirtumų, susijusių su vaizdais, siužetais ir stiliaus ypatybėmis, filmus buvo sunku pritaikyti ir užtikrinti, kad jie būtų aktualūs ne tik pavienėse šalyse.

Po 1995 m. Strasbūre surengto kino festivalio keturi aktyvūs komunikacijos specialistai iš Prancūzijos, Vokietijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės susitiko aptarti, kaip užsakyti ir sukurti filmą visos Europos reikmėms.

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).

Napo konsorciumą šiuo metu sudaro aštuonios narės: AUVA (Austrija); CIOP (Lenkija); DGUV (Vokietija); EU-OSHA (Bilbao, Ispanija); INAIL (Italija); INRS (Prancūzija); SUVA (Šveicarija) ir TNO (Nyderlandai).