Gero administracinio elgesio kodeksas

2012 m. kovo 20 d. EU-OSHA Valdančioji taryba priėmė Europos ombudsmeno Gero administracinio elgesio kodeksą. Jame nustatyti principai, kurių, bendraudami su visuomene, turi laikytis visi agentūros darbuotojai.

Geras administravimas reiškia, kad visuomenės nariai turi atitinkamus aptarnavimo viešoje įstaigoje lūkesčius. Geras administravimas yra susijęs su pagarba įstatymams ir procedūroms, visų pirma pagarba pagrindinėms piliečių teisėms, ir kokybiškomis paslaugomis.

Gero administracinio elgesio kodeksas – kas tai?

 Europos ombudsmeno gero administracinio elgesio kodekse nustatyti pagrindiniai gero administravimo principai. Kodekse personalui pateikiama informacija apie taisykles, kuriomis jie privalo vadovautis bendraudami su visuomene.

Susipažinę su kodeksu visuomenės nariai tiksliai žino, kaip dirba Agentūra ir kokias jie teises turi bendraudami su ja.

Svarbiausi tikslai: didinti administravimo institucijų skaidrumą, užtikrinti, kad būtų teikiamos geresnės kokybės paslaugos ir priartinti administravimo institucijas prie visuomenės.

Daugiau informacijos apie Gero administracinio elgesio kodeksą galima rasti Europos ombudsmeno interneto svetainėje .