Reabilitacija ir grįžimas į darbą

Europos darbo jėga senėja ir pensinis amžius valstybėse narėse didėja, tad tikėtina, kad daugumos darbuotojų profesinis gyvenimas ilgės. Tai taip pat reiškia, kad vis daugiau darbuotojų sirgs, todėl, siekiant išlaikyti darnias darbo vietas, bus svarbu parengti gerą grįžimo į darbą politiką.

Grįžimas į darbą po vidutinės trukmės arba ilgo nedarbingumo yra sudėtingas procesas. Reikia imtis nemažai veiksmų ir būtini suderinti įvairių profesijų darbuotojų veiksmai, kurie nebūtinai yra įpratę dirbti kartu. Darbo vieta turėtų būti pagrindinis grįžimo į darbą sistemų aspektas. Todėl EU-OSHA įsipareigojo atlikti reabilitacijos ir grįžimo į darbą politikos ir sistemų tyrimą, kuriame apibendrinama visos Europos geroji patirtis.

Kasmet Europoje vėžys nustatomas maždaug 1,6 mln. darbingo amžiaus žmonių. Vis dėlto, remiantis EU-OSHA praktiniame seminare profesinio vėžio klausimais pateiktu tyrimu, nors yra raumenų ir kaulų sistemų sutrikimams ir su stresu susijusioms sveikatos problemoms spręsti skirtų priemonių, tačiau nuo vėžio nukentėjusiems darbuotojams, įskaitant profesinį vėžį, prieinamų reintegracijos priemonių ir grįžimo į darbą priemonių yra daug mažiau.

Vis daugiau vėžiu sirgusių darbuotojų grįžta į darbą. Svarbu palengvinti jų reabilitaciją, kad pagerėtų šios pažeidžiamos darbuotojų grupės darbo sąlygos ir sumažėtų susiję visuomeniniai bei ekonominiai padariniai. EU-OSHA išnagrinėjo šį klausimą ir paskelbė apžvalgas reabilitacijos ir grįžimo į darbą po vėžio gydymo srityje, taip pat rekomendacijas įmonėms.

Reabilitacija ir grįžimas į darbą po vėžio gydymo Literatūros šaltinių apžvalga

Reabilitacijos ir grįžimo į darbą po vėžio gydymo politika ir praktika – dabartiniai požiūriai: seminaro medžiaga

9 atvejų tyrimai, susiję su reabilitacijos / grįžimo į darbą programomis