Su DSS susiję tyrimai ir statistiniai duomenys

Čia rasite su darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) susijusius faktus ir duomenis, grindžiamus svarbių Europos projektų ir EU-OSHA Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER) rezultatais.

Šie rezultatai pateikiami mūsų vartotojui patogiomis duomenų vizualizacijos priemonėmis, kuriomis glaustai nurodomi darbo vietoje kylančios rizikos valdymo būdai, darbo sąlygos, demografiniai duomenys ir DSS politikos sritis bei strategijos.

Taip pat rengiame nuomonės apklausas siekdami geriau suvokti, kaip žmonės jaučiasi savo darbo aplinkoje. Apklausos rezultatus galite rasti toliau.

Rinkti šiuos faktus ir duomenis – mūsų darbo pagrindas, o rezultatai padeda politikos formuotojams ir tyrėjams nustatyti naujas tendencijas.