Veiksmų gairės dėl kancerogenų

Veiksmai siekiant spręsti su darbu susijusio vėžio problemą

Nustatyta, kad Europos Sąjungoje vėžys yra pagrindinė su darbu susijusių mirčių priežastis. Akivaizdu, kad galima įdėti daugiau pastangų siekiant sumažinti profesinio vėžio atvejų skaičių, būtent dėl to 2016 m. gegužės 25 d. šešios Europos organizacijos pasirašė susitarimą, kuriuo įsipareigojo kurti savanorišką veiksmų programą, siekdamos didinti informuotumą apie su kancerogenų poveikiu susijusią riziką darbe ir keistis gerąja patirtimi.

Susitarimą pasirašė šios partnerės:

Susitarimas atnaujintas 2019 m. lapkričio 28 d. Jį pasirašė Suomijos socialinių reikalų ir sveikatos ministerija ir Vokietijos federalinė darbo ir socialinių reikalų ministerija, kurios Austrijai, Nyderlandams ir dar keturiems Europos partneriams (Europos Komisijai, EU-OSHA, ETUC ir Business Europe) padėkojo už pasiaukojamą darbą.

Vokietijos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu vykusioje konferencijoje „Užkirskime kelią vėžiui darbo vietoje“, kurią 2020 m. lapkričio 9–10 d. surengė Vokietijos federalinė darbo ir socialinių reikalų ministerija (BMAS) ir Federalinis profesinės saugos ir sveikatos institutas (BAuA), minėtų veiksmų gairių partnerės pristatė naują 2020–2024 m. strategiją.

2020–2024 m. strategija

2020–2024 m. laikotarpiui užsibrėžti šie keturi tikslai:

  • Didinti įmonių ir darbuotojų informuotumą apie kancerogeninių medžiagų keliamus pavojus ir prevencinių veiksmų būtinybę Europoje.
  • Padėti įmonėms ir darbuotojams išvengti kontakto su kancerogeninėmis medžiagomis darbo vietoje ir sumažinti jų poveikį darbuotojams.
  • Mobilizuoti suinteresuotuosius subjektus ir siekti, kad kuo daugiau šalių prisidėtų prie šių pastangų Europoje.
  • Siekti, kad inovacijos padėtų mažinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų išvadų ir įmonių poreikių.

Dalyvavimas įgyvendinant veiksmų gaires

Nuo 2021 m. veiksmų gaires pasirašę partneriai imsis kelių veiksmų, kad pasistūmėtų į priekį siekdami užkirsti kelią kancerogenų poveikiui darbuotojams. Visi šie vadinamieji „iššūkiai“ padės siekti keturių pagrindinių tikslų. Veiklai vadovaus ir ją vykdys mažos veiksmų gaires pasirašiusių partnerių grupės. Tačiau, kad joms pasisektų, reikia ir kitų šalių indėlio. Be pirmiau minėtų aštuonių partnerių, prie veiksmų prisijungs dar kelios šalys. Visos Europos organizacijos taip pat kviečiamos prisidėti prie vieno arba kelių iš šių iššūkių ir padėti juos įgyvendinti.

Jei norite pasiūlyti savo iniciatyvą, apsilankykite svetainėje https://www.roadmaponcarcinogens.eu. 

Tolesni veiksmai

EU-OSHA padeda reklamuoti šį planą ir padės partneriams rengti renginius, kuriuose bus siekiama didinti informuotumą ir įvertinti pažangą. Plane išdėstyta veiksmų programa, kurioje dalyvaus įvairios ES Tarybai pirmininkausiančios valstybės narės. EU-OSHA padės organizuoti ir reklamuoti šiuos renginius ir veiksmų gairėse numatytus veiksmus.

Papildoma informacija

Išsamią informaciją apie planuojamas bendras pastangas siekiant sumažinti profesinio vėžio atvejų skaičių ieškokite veiksmų gairėse.

Susiję OSHwiki  straipsniai:

Apsilankykite mūsų tinklalapyje apie EU-OSHA surengtą darbuotojų apklausą apie vėžio rizikos veiksnius

ES Tarybai pirmininkavusios Vokietijos 2020 m. lapkričio 9–10 d. surengtos konferencijos pranešimų ir konferencijos turinio santrauka

ES Tarybai pirmininkavusios Suomijos 2019 m. lapkričio 27–28 d. surengtos konferencijos pranešimai

EU-OSHA renginys veiksmų gairėmis aptarti – 2017 m. spalio 18 d. A+A kongresas. Seminaro santrauka internete

2016 m. gegužės 23–25 d. Amsterdame vykusios konferencijos pranešimai

Europos kovos su vėžiu planas