Europos gairės

Gairės gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, Europos Komisijos praktinės gairės, kuriose pateikiama geriausioji patirtis rizikos prevencijos srityje, Tarybos rekomendacijos, Europos Komisijos komunikatai, ES socialinių partnerių susitarimai ir t. t.