Europos gairės

Gairės yra neprivalomi dokumentai, kuriais siekiama palengvinti Europos direktyvų įgyvendinimą.

Gairės gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, Europos Komisijos praktinės gairės, kuriose pateikiama geriausioji patirtis rizikos prevencijos srityje, Tarybos rekomendacijos, Europos Komisijos komunikatai, ES socialinių partnerių susitarimai ir t. t.