Darbuotojų saugos ir sveikatos stebėsena ir stiprinimas tiekimo grandinėse, pasitelkiant tvarumo vertinimo sistemas

Keywords:

Poreikis siekti tvarumo keičia verslo veiklą, ypač tiekimo grandinėse. Šiame dokumente nagrinėjama, kaip galima įvertinti ir patobulinti darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) tiekimo grandinėse, pasitelkiant tvarumo vertinimo sistemas.

Jame apžvelgiami veiksniai, turintys poveikį DSS tiekimo grandinėse, priemonių ir metodų, naudojamų tvarumo rezultatams ir DSS rezultatams įvertinti, potencialas. Rekomendacijose politikos formuotojams, perkančiosioms įmonėms, sektoriaus iniciatyvoms ir klientams ir (arba) galutiniams naudotojams pabrėžiama būtinybė suderinti DSS kriterijus tvarumo vertinimo sistemose.

Atsisiųsti in: en