Plakatas. Darbuotojų apsauga vykstant klimato kaitai. EU-OSHA veikla

Keywords:

Klimato kaitos padariniaijau atsiliepia darbuotojų saugaiir sveikatai (DSS). Šis plakatas buvo pristatytas aukšto lygio konferencijoje „Klimato kaitos poveikio sveikatai tyrimų įžvalgos“ (2024 m. vasario mėn.), kurią organizavo Europos Komisijos RTD GD. Plakate įvardijamos pagrindinės esamos ir būsimos EU-OSHA veiklos sritys, susijusios su klimato kaitos keliamais iššūkiais ir DSS.

Atsisiųsti in: en