EU-OSHA steigimo reglamentas

Agentūros veiklos teisinis pagrindas yra 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/126, kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (ES-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94.

Skaitykite reglamentą.