Filmų atrankos kriterijai

Filme turi būti nagrinėjama darbo vietose patiriamos rizikos (susijusios su fiziniais, cheminiais, mechaniniais ar psichosocialiniais veiksniais) tema. Jame taip pat gali būti nagrinėjami darbuotojų teisių ir profesinės sveikatos ir saugos klausimai arba politinių ir ekonominių pokyčių poveikis mūsų darbui. Dėmesio centre taip pat gali būti Europos ekonominiam, kultūriniam ar politiniam gyvenimui svarbūs sektoriai (pvz., švietimo, žemės ūkio, statybų, sveikatos apsaugos) arba ypatingų sunkumų patiriančios grupės – darbuotojai migrantai, moterys, neįgalūs, jauni ir vyresni darbuotojai.

Saugių darbo vietų kino apdovanojimas įteikiamas už kūrybišką ir menišką autorinį dokumentinį filmą, skatinantį europiečių debatus ir diskusijas apie saugaus ir sveiko darbo svarbą. Filmas turi atspindėti tam tikrą požiūrį ir įtaigiai paveikti vertinimo komisiją įdomiomis istorijomis, ryškiomis veikėjų asmenybėmis ir puikiu filmo kuriamuoju darbu (filmavimu, įgarsinimu ir montažu). 

Saugių darbo vietų kino apdovanojimo laureatas suteiks EU-OSHA teisę nemokamai:

  • EU-OSHA svetainėje, pranešimuose spaudai arba informaciniame biuletenyje skelbti apdovanojimą pelniusio filmo anonsą ar ištrauką (iki penkių minučių trukmės), taip pat filmo kadrus (vaizdus);
  • rodyti ir pristatyti apdovanojimą pelniusio filmo anonsą arba visą filmą ne viešuose ir ne komerciniuose renginiuose, kuriuos EU-OSHA ir jos ryšių punktų tinklas organizuoja ES valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės šalyse, šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse;
  • parengti apdovanojimą pelniusio filmo subtitrus keliomis Europos kalbomis ir EU-OSHA suteikti neišimtinę ir nekomercinę licenciją leisti pirmiau minėto tinklo nariams ir kitiems oficialiems partneriams peržiūrėti šį filmą (su slaptažodžiu prisijungiant prie elektroninės platformos), išskyrus teisę filmą rodyti kino teatruose.

Už tai filmo kūrėjas (arba apdovanoto filmo teisių turėtojas) galės įgyti teisę į sukurtus filmo subtitrus ir juos nemokamai naudoti.