You are here

Filmų atrankos kriterijai

Filme turi būti nagrinėjama darbo vietose patiriamos rizikos (susijusios su fiziniais, cheminiais, mechaniniais ar psichosocialiniais veiksniais) tema. Jame taip pat gali būti nagrinėjami darbuotojų teisių ir profesinės sveikatos ir saugos klausimai arba politinių ir ekonominių pokyčių poveikis mūsų darbui. Dėmesio centre taip pat gali būti Europos ekonominiam, kultūriniam ar politiniam gyvenimui svarbūs sektoriai (pvz., švietimo, žemės ūkio, statybų, sveikatos apsaugos) arba ypatingų sunkumų patiriančios grupės – darbuotojai migrantai, moterys, neįgalūs, jauni ir vyresni darbuotojai.

Saugių darbo vietų kino apdovanojimas įteikiamas už kūrybišką ir menišką autorinį dokumentinį filmą, skatinantį europiečių debatus ir diskusijas apie saugaus ir sveiko darbo svarbą. Filmas turi atspindėti tam tikrą požiūrį ir įtaigiai paveikti vertinimo komisiją įdomiomis istorijomis, ryškiomis veikėjų asmenybėmis ir puikiu filmo kuriamuoju darbu (filmavimu, įgarsinimu ir montažu). 

Saugių darbo vietų kino apdovanojimo laureatas suteiks EU-OSHA teisę nemokamai:

  • EU-OSHA svetainėje, pranešimuose spaudai arba informaciniame biuletenyje skelbti apdovanoto filmo anonsą ar ištrauką (iki penkių minučių trukmės), taip pat filmo kadrus (vaizdus),
  • rodyti ir pristatyti apdovanoto filmo anonsą arba visą filmą ne viešuose ir ne komerciniuose renginiuose, organizuojamuose EU-OSHA ir jos ryšių punktų tinklo 28 ES valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės šalyse, šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse,
  • išleisti tūkstantį apdovanoto filmo skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) su subtitrais įvairiomis Europos kalbomis. Laureatas taip pat suteiks EU-OSHA licenciją neišimtinėmis teisėmis ir nekomerciniais tikslais platinti šiuos DVD Agentūros tinkle ir kitiems oficialiems partneriams, išskyrus teisę rodyti filmą kino teatruose.

Už tai filmo kūrėjas (arba apdovanoto filmo teisių turėtojas) galės įgyti teisę į sukurtus filmo subtitrus ir juos nemokamai naudoti. Filmo kūrėjas (arba apdovanoto filmo teisių turėtojas) gaus du šimtus iš tūkstančio išleistų DVD ir galės juos naudoti reklamos tikslams. Dėl visų kitų sąlygų EU-OSHA susitars su apdovanojimo laureatu.