You are here

Susisiekite su mumis

Agentūra rengia, renka, analizuoja ir skleidžia informaciją, susijusią su darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimais, siekdama pagrindinio tikslo – gerinti DSS darbo vietose visoje ES.

Miribilla building

European Agency for Safety and Health at Work

 • 12 Santiago de Compostela
 • (Edificio Miribilla), 5th Floor
 • E-48003 Bilbao, SPAIN
 • Tel: + 34 944-358-400
 • Fax: + 34 944-358-401
 • Email: information@osha.europa.eu

 

Atkreipkite dėmesį į tai, kad Agentūra:

 • negali teikti asmeninių konsultacijų asmenims apie jų sveikatos ir saugos būklę arba nagrinėti jų konkrečių skundų dėl darbo sąlygų;
 • negali teikti konkrečios informacijos, susijusios su kuria nors valstybe nare, pvz., informacijos apie teisės aktus, standartus arba statistiką;
 • dėl ribotų išteklių negali ieškoti prašomos konkrečios informacijos. Neturime jokios kitos informacijos ar leidinių, kurių negalėtumėte rasti mūsų tinklo svetainėse;
 • negali teikti nuomonės dėl komercinių prekių ar paslaugų arba padėti įgyvendinti tokių prekių ar paslaugų rinkodarą;
 • nerengia ir netvirtina mokymo kursų darbuotojų saugos ir sveikatos tema;
 • neatsako už ES teisės aktų rengimą.

Jei turite kitų klausimų, siūlome pasinaudoti alternatyviais toliau nurodytais informacijos šaltiniais.

Jeigu į jūsų klausimą nebuvo atsakyta pateikiant šį standartinį atsakymą, rekomenduojame perskaityti mūsų dažnai užduodamų klausimų (DUK) skiltį arba užpildyti užklausos formą ir atsiųsti mums pranešimą. Su mumis galite susisiekti bet kuria ES oficialiąja kalba, tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad norėdami išversti jūsų pranešimą ir savo atsakymą šiek tiek užtruksime. Tikėtina, kad atsakymai į pranešimus anglų kalba bus pateikti kiek greičiau, nes visi Agentūros darbuotojai kalba šia kalba. Bet kuriuo atveju atsakymus stengiamės pateikti kuo greičiau.

Kiti naudingos informacijos šaltiniai

Jeigu Agentūra neturi kompetencijos atsakyti į jūsų klausimą, atsakymą galite rasti kurioje nors iš toliau nurodytų organizacijų interneto svetainių:

Valstybės narės

Jei turite klausimų, susijusių su konkrečia valstybe nare, apsilankykite atitinkamo ryšių punkto interneto svetainėje.

Teisės aktai

Informacija apie teisės aktus: apsilankykite Komisijos „Eur-Lex“ interneto svetainėje, kurioje nemokamai galite susipažinti su teisės aktais (įskaitant sutartis, teismų praktiką, pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų) (teisės aktai pateikiami visomis 20 ES oficialiųjų kalbų).

Statistika

Visų pirma apsilankykite mūsų Europos lygmens statistikos interneto svetainėje. Europos Komisija pati turi savo statistikos tarnybą – Eurostatą; susijusius statistinius duomenis galite rasti skilties „Gyventojai ir socialinės sąlygos“ poskiltyje „Sveikata“.

Visuomenės sveikatos klausimai

Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Europos Komisija

Europos Komisijos interneto svetainė. Taip pat galite kreiptis į informacijos tarnybą „Europe Direct“ ir gauti patarimą dėl to, į ką kreiptis: galite skambinti telefono numeriu 00 800 678 910 11 (skambučiai yra nemokami visose ES valstybėse narėse) ir susisiekti su jūsų gimtąja kalba kalbančiu operatoriumi.

Informacijos tarnyba „Europe Direct“

Informacijos tarnyba „Europe Direct“

Europos ombudsmenas

Europos ombudsmenas

Europos Parlamentas

Europos Parlamentas

Europos Sąjungos Taryba

Europos Sąjungos Taryba