Susisiekite su mumis

Siekdama gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą visoje ES, EU-OSHA rengia, renka, analizuoja ir platina informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos klausimus.

Mūsų interneto svetainėse galima atlikti išsamią paiešką; jose plačiai apžvelgiami DSS klausimai. Informacijos siūlome ieškoti mūsų interneto svetainėje ir „OSHwiki“ puslapyje.  

Jei nerandate konkrečios informacijos, pažiūrėkite, ar jūsų užklausos nėra tarp mūsų toliau pateikiamų Dažnai užduodamų klausimų (DUK); jei ne – susisiekite su mumis užpildydami mūsų kontaktinę formą.

Nors mūsų ištekliai yra riboti, pasistengsime jums atsakyti per dvi savaites. Galite rašyti mums bet kuria oficialiąja Europos Sąjungos kalba, tačiau turėkite omenyje, kad jūsų žinutės ir mūsų atsakymo vertimui gali prireikti daugiau laiko. Tikėtina, kad į žinutes anglų kalba atsakysime greičiau, nes visi mūsų darbuotojai kalba angliškai. Į klausimus siekiame atsakyti kuo greičiau.

Image
miribilla building

 

European Agency for Safety and Health at Work
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN
E. paštas:<span class=information [at] osha [dot] europa [dot] eu" />

Kaip su mumis susisiekti

 

 

Brussels Liaison Office
European Agency for Safety and Health at Work,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 401 68 59
Faksas: +32 2 401 68 68
E. paštas: <span class=cockburn [at] osha [dot] europa [dot] eu" />

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

 • 1. Kas man gali patarti sveikatos ir saugos klausimu, susijusiu su mano darbo sąlygomis?

  EU-OSHA yra informacijos tarnyba. Mūsų svetainėje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų apie įvairias su darbu susijusias sveikatos problemas, tokias kaip stresas, priekabiavimas, odos ligos ir pan.

  Deja, EU-OSHA negali teikti patarimų apie konkrečias saugos ir sveikatos aplinkybes, kištis į teismų praktiką arba vietos ar nacionalinių institucijų veiklą. Šiais klausimais patariame kreiptis į savo nacionalinį ryšių punktą.

  Jis padės jums susisiekti su nacionaline įstaiga ar institucija, kuri gali padėti.

 • 2. Kaip kreiptis kompensacijos už nelaimingą atsitikimą darbe arba profesinę ligą?

  Visų šalių kompensacijos sistemos yra skirtingos ir priklauso nuo jūsų darbo sektoriaus, darbo veiklos pobūdžio ir profesinio statuso. Informaciją apie konkrečias valstybes nares galima gauti nacionaliniuose ryšių punktuose, o bendrą informaciją Europos Sąjungos piliečiams, kurie gyvena ir dirba užsienyje, galima gauti iš Europos Komisijos.

 • 3. Ar EU-OSHA atsako už ES DSS politikos iniciatyvas ir jų įgyvendinimą?

  EU-OSHA yra Europos Sąjungos agentūra, teikianti informaciją apie darbuotojų saugą ir sveikatą. Savo veikla prisidedame prie Europos Komisijos 2014–2020 m. Darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos ir prie kitų atitinkamų ES strategijų bei programų, tokių kaip „Europa 2020“, įgyvendinimo. Tačiau EU-OSHA nedalyvauja Europos teisės aktų ar politikos kūrimo procese, nes tai yra Europos Komisijos funkcija. Be to, EU-OSHA nėra atsakinga už darbo vietų tikrinimą arba Europos ar nacionalinės teisės aktų vykdymo užtikrinimą.

 • 4. Kur rasti ES lygmens statistiką apie nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas ir susijusias išlaidas?

  Informaciją apie statistiką, tyrimų rezultatus ir kitas naudingas nuorodas galima rasti šios interneto svetainės skiltyje Tyrimai ir statistika. EU-OSHA ESENER apklausose aiškinamasi, kaip Europos darbo vietose praktiškai valdoma su sauga ir sveikata susijusi rizika.

  Europos Komisija turi savo statistikos informacijos tarnybą – Eurostatą. Nuorodos, kurios jus gali sudominti:

 • 5. Kur rasti nacionalinio lygmens statistiką, standartus ir teisės aktus? Ir ar informacija pateikiama įvairiomis ES kalbomis?

  Tam tikrą informaciją apie nacionalinius saugos ir sveikatos darbe teisės aktus galima rasti mūsų svetainėje. Be to, mūsų nacionalinių ryšių punktų darbuotojai taip pat gali patarti, kur rasti daugiau išteklių. Didelė dalis informacijos, skelbiamos nacionalinių ryšių punktų interneto svetainėse, pateikiama atitinkamos šalies kalba. Be to, daugumoje valstybių narių dalis informacijos pateikiama anglų kalba.

 • 6. Kur rasti informacijos apie Europos Sąjungos saugos ir sveikatos teisės aktus?

  Pagal temas suskirstytą informaciją apie ES darbuotojų saugos ir sveikatos direktyvas, gaires ir standartus galima rasti šios interneto svetainės skiltyje Saugos ir sveikatos teisės aktai. Visus ES direktyvų tekstus visomis ES kalbomis ir papildomą informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje Eur-Lex.

  Verta turėti omenyje, kad Europos direktyvose nustatomi minimalūs reikalavimai, o valstybės narės, į nacionalinę teisę perkeldamos DSS direktyvas, gali nustatyti griežtesnes taisykles, todėl valstybėse narėse taikomi reikalavimai gali skirtis.

 • 7. Kaip gauti Europos standartizacijos dokumentų kopijas?

  Nacionaliniai Europos standartizacijos organizacijų nariai Europos standartizacijos dokumentus parduoda kaip nacionalinius standartizacijos dokumentus ir standartizacijos dokumentų projektus. Daugiau informacijos galima gauti iš Europos standartizacijos komiteto.

 • 8. Kaip gauti EU-OSHA parengtų ataskaitų kopijas?

  Visi mūsų leidiniai skelbiami šios interneto svetainės Leidinių skiltyje. Juos galima skaityti internete arba nemokamai parsisiųsti. Spausdintines kopijas galima užsisakyti ES knygyne.

 • 9. Ar galiu dauginti EU-OSHA parengtą medžiagą?

  Galite, jei taip nurodote EU-OSHA autorystę:

  © Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), [data]. Dauginti leidžiama nurodžius šaltinį.

  Pažymėtina, kad be aiškaus EU-OSHA leidimo neturėtumėte niekaip keisti teksto ar iliustracijų.

 • 10. Kur rasti mokymo medžiagos?

  Nors EU-OSHA neteikia konkrečiai mokymams skirtų išteklių, informacijos aktualiais klausimais galima rasti mūsų skiltyje Temos, o kai kuriuose mūsų leidiniuose pateikiama su mokymais susijusių konkrečių atvejų tyrimų. Be to, trumpas programos „PowerPoint“ pateiktis, kurias galima pritaikyti mokymo tikslams, galima rasti tinklalapyje https://es.slideshare.net/euosha/presentations

  Puikus mokymo išteklių rinkinys yra keletas trumpų nebylių animacinių filmukų apie animacinį veikėją Napo. Šiuose filmukuose, kuriuos galima parsisiųsti iš Napo interneto svetainės, lengva ir diskusijas skatinančia forma pristatomos darbuotojų saugos ir sveikatos temos. „Napo mokytojams“ – pradinėms mokykloms skirtą internetinį saugos ir sveikatos pradmenų mokymo modulį – taip pat galima gauti nemokamai. 

  Be to, informaciją apie mokymą mokyklose ir tolesnio ugdymo įstaigose galima rasti šios interneto svetainės skiltyje Darbuotojų saugos ir sveikatos integravimas į švietimą.

  Kiti geri informacijos šaltiniai yra nacionaliniai ryšių punktai, Europos mokymo fondas, Cedefop (Europos profesinio mokymo plėtros centras) ir ENETOSH  (Europos darbuotojų saugos ir sveikatos švietimo ir mokymo tinklas).

 • 11. Ar EU-OSHA gali remti ar reklamuoti komercinį produktą ar paslaugą?

  Deja, EU-OSHA negali remti arba reklamuoti jokių komercinių produktų ar paslaugų.

 • 12. Gal EU-OSHA galėtų finansuoti mano projektą?

  Paprastai paramos išorės projektams neteikiame.

  Dokumente „ES finansavimo galimybės EU-OSHA suinteresuotiesiems subjektams“ siekiama pateikti informaciją apie finansavimą, kuris Europos Sąjungoje teikiamas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Be to, bendrąją Europos Sąjungos teikiamų dotacijų ir paskolų apžvalgą galima gauti iš Europos Komisijos Generalinio Sekretoriato, o bendrąją viešųjų sutarčių ir finansavimo apžvalgą – iš Europos Komisijos.

  Jeigu jūsų projektas susijęs su sauga ir sveikata nacionaliniu lygmeniu, rekomenduojame kreiptis į savo nacionalinį ryšių punktą.