Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys nacionalinės teisės aktai

National legislation on safety and health at work

Europos direktyvose nustatomi minimalūs darbuotojų saugos ir sveikatos standartai. ES direktyvos įgyvendinamos valstybėms narėms priimant nacionalinės teisės aktus.

Siekdamos apsaugoti darbuotojus, valstybės narės gali nustatyti griežtesnes taisykles, tačiau jų teisės aktai privalo atitikti minimalius standartus. Todėl nacionaliniai darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys teisės aktai Europoje skiriasi.

Nacionalinių įgyvendinimo priemonių sąrašą galima rasti kiekvienos direktyvos santraukos, kurios pateikiamos EU-OSHA Europos direktyvų skiltyje, pabaigoje. Pavyzdžiui, pasirinkę DSS pagrindų direktyvą, puslapio apačioje rasite nuorodą į EUR-Lex tinklavietę, kurioje pateikiamas nacionalinių įstatymų, kuriais įgyvendinama ši direktyva, sąrašą.

Europos Komisija atliko ES darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) direktyvų praktinio įgyvendinimo ES valstybėse narėse vertinimą (2015); jo santrauka taip pat yra pateikta apibendrinamojoje ataskaitoje.

Daugiau informacijos apie darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančius nacionalinius įstatymus taip pat galima rasti „OSHwiki“ straipsniuose apie nacionalines sistemas.

Sužinokite daugiau apie nacionalinės teisės aktus susisiekdami su atitinkamu jus dominančios valstybės narės EU-OSHA ryšių punktu.