Psichosocialinės rizikos ir psichikos sveikatos tyrimas

© fizkes - stock.adobe.com

Remdamasis savo ankstesniu darbu, susijusiu su psichosocialine rizika, ir atitinkamais projektais skaitmeninimo ir raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų srityse, EU-OSHA vykdo tyrimų projektą (2022–2025 m.), kurio tikslas – teikti patikimą, išsamią informaciją apie su darbu susijusią psichosocialinę riziką ir psichikos sveikatą darbe politikos, prevencijos, informuotumo didinimo ir praktinėms reikmėms. Ši veikla taip pat susijusi su lygiagrečiai vykdoma veikla sveikatos ir socialinės rūpybos sektoriuje.

Šiuo tyrimu papildoma EU-OSHA 2026–2028 m. saugių darbo vietų kampanija, kurioje daugiausia dėmesio skiriama psichikos sveikatai ir psichosocialinei rizikai darbe „naujose ir pamirštose profesinėse grupėse, sektoriuose ir srityse“.

Šiuo darbu taip pat siekiama remti Europos Komisijos veiksmus, susijusius su visapusišku požiūriu į psichikos sveikatą.

 

Šia veikla siekiama:

  • pasitelkiant atliktus tyrimus ir naujus duomenis užtikrinti, kad įvairių sektorių, profesijų ir grupių atstovai geriau suprastų pagrindines psichosocialinės rizikos priežastis;
  • nustatyti sėkmingas su darbu susijusios psichosocialinės rizikos prevencijos ir valdymo iniciatyvas ir apie psichikos sveikatą darbe šviesti plačiąją visuomenę;
  • gerinti politikos formuotojų ir darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistų žinias ir skatinti juos diskutuoti apie nacionalinio lygmens politiką ir prevencines priemones.

Vykdant tiriamąjį darbą rengiamos literatūros apžvalgos, renkami ir nagrinėjami duomenys, nustatoma geriausia praktika, atvejų tyrimai, praktinės priemonės, mokymo ir informuotumo didinimo medžiaga.

 

Projektas apima šias tyrimų sritis:

 

Faktai ir skaičiai apie su darbu susijusią psichosocialinę riziką

Mums reikia informacijos apie su darbu susijusios psichosocialinės rizikos paplitimą ir kaštus visoje Europoje, kad ES ir nacionaliniu lygmenimis galėtume padėti politikos formuotojams imtis tikslingesnių priemonių ir veiksmų. Ši tyrimų sritis apima ES greitosios „Eurobarometro“ apklausos 2022 m. „DSS pulsas“ ir ESENER rezultatus. Vykdydami atskirą tyrimą renkame ir analizuojame duomenis iš atitinkamų patikimų oficialių šaltinių, kad geriau suprastume su darbu susijusios psichosocialinės rizikos paplitimą ir pagrindines priežastis. 

 

Su darbu susijusios psichosocialinės rizikos valdymo politika ir praktika

Šioje tyrimų srityje nagrinėjamas įvairių valstybių narių požiūris į su darbu susijusios psichosocialinės rizikos prevenciją, apibūdinant veiksmus, kurių ėmėsi atrinktos valstybės narės, ir nustatant sėkmės veiksnius bei problemas. 

 

Sektoriai ir įvairovė / pažeidžiamos grupės 

Kai kurių profesijų darbuotojams psichosocialinė rizika yra ypač didelė. Kai kurios darbuotojų grupės, kurios galbūt susiduria su tam tikromis problemomis, mažiau paiso tokios rizikos.  Šios srities tyrimuose nagrinėjama, kaip psichosocialinė rizika veikia tam tikrus sektorius, profesijas ir atitinkamai prevencijos praktiką. Tai apima prastos socialinės ir ekonominės padėties darbuotojus ir statybos bei žemės ūkio sektorius. 

 

Psichosocialinė rizika ir sveikata

Psichosocialinė rizika kyla dėl prasto darbo organizavimo ir valdymo, taip pat dėl prastos socialinės darbo aplinkos ir gali lemti neigiamus psichologinius, fizinius ir socialinius rezultatus. Šios srities tyrimų tikslas – surinkti žinių apie psichosocialinę riziką ir sveikatą.

 

Smurtas ir priekabiavimas

Šios srities tyrimai apima pacientų, klientų ir kitų visuomenės narių smurtavimą prieš trečiuosius asmenis, bauginimą ir priekabiavimą darbo vietoje, taip pat sąsajas tarp darbuotojų saugos ir sveikatos bei smurto šeimoje. 

 

Grįžimas į darbą ir parama psichikos liga sergančiam darbuotojui 

Šios srities tyrimai padeda išsiaiškinti, kaip geriausia padėti asmenims, turintiems su darbu susijusių arba nesusijusių psichikos sveikatos sutrikimų, likti darbe arba sėkmingai grįžti į darbą po ligos.

 

Gairės ir priemonės

Ši sritis suteikia psichosocialinės rizikos valdymo išteklių.