Sveikatos ir socialinės globos sektorius ir DSS

© Rido - stock.adobe.com

Sveikatos ir socialinės globos sektorius – vienas didžiausių visoje Europoje. Jis labai svarbus Europos visuomenei – tiek piliečių sveikatos ir gerovės, tiek ekonomikos požiūriu. Šio sektoriaus svarbą ir reikšmę parodė ir COVID-19 pandemija.

EU-OSHA tyrimų projektas „Sveikatos ir socialinės globos sektorius ir darbuotojų sauga ir sveikata (DSS)" vykdomas 2022–2026 m. Jo tikslas – suteikti įrodymais grindžiamų žinių apie įvairias šio sektoriaus darbuotojams kylančias saugos ir sveikatos problemas, kad būtų galima didinti informuotumą ir padėti formuoti politiką.

Šis sektorius taip pat yra vienas svarbiausių užimtumo požiūriu ir užtikrina darbą asmenims, dirbantiems oficialiose sveikatos priežiūros įstaigose, pavyzdžiui, ligoninėse, medicinos įstaigose, slaugos ir globos namuose, taip pat slaugytojams, prižiūrintiems asmenis jų namuose. Visi jie susiduria su įvairiais DSS rizikos veiksniais, tarp kurių svarbiausi yra šie (išvardyti ne visi):

  • psichosocialiniai – darbuotojų patiriamas smurtas ir priekabiavimas, traumuojantys įvykiai, didelis darbo krūvis, bendravimas su žmonėmis prieš mirtį, kelių užduočių darymas vienu metu, darbas pamainomis, po vieną, išsekimas, bauginimai ar patyčios ir negalėjimas kontroliuoti savo darbo – visi šie veiksniai sukelia stresą;
  • ergonominiai – krovinių kilnojimas, ilgas stovėjimas, didelis darbo krūvis ir darbas nepatogiose padėtyse;
  • biologiniai – bet kokio pobūdžio biologiniai veiksniai, pavyzdžiui, per kraują plintantys ligų sukėlėjai ir infekciniai mikroorganizmai. Tarp jų yra ir rizika susirgti COVID-19;
  • cheminiai – kasdienis narkotikų ar pavojingų cheminių medžiagų vartojimas, kuris kelia pavojų tiems, kas su jais susiduria;
  • fiziniai, pavyzdžiui, paslydimai, užkliuvimai ir kritimai, jonizuojančioji spinduliuotė, triukšmas ir pan.

Be to, yra daugybė bendro pobūdžio veiksnių, kurie daro poveikį šio sektoriaus darbuotojams ir kurių negalima nepaisyti: senėjanti visuomenė ir senstanti darbo jėga; sveikatos ir ilgalaikės priežiūros sistemos, kurioms reikia reformų ir investicijų; ES piliečių teisė į įperkamą ir kokybišką profilaktinę ir gydomąją sveikatos priežiūrą; sektoriaus skaitmeninimas ir darbo sąlygos, kurios dažnai yra prastesnės nei kitų sektorių darbuotojams. Taip pat reikia pabrėžti, kad šiame sektoriuje daugiausia dirba moterys.

Šis projektas parengtas vadovaujantis keliomis ES strategijomis, pavyzdžiui, 2021–2027 m. ES darbuotojų sveikatos ir saugos strategine programa ir Europos priežiūros strategija. Jis plėtojamas laikantis Europos socialinių teisių ramsčio principų ir vykdomas bendradarbiaujant su sektoriaus socialiniais partneriais bei tarptautinėmis organizacijomis.

Projekte daugiausia dėmesio skiriama šioms tyrimų sritims:

Sektoriaus statistika

Šiuo metu siekiama sužinoti naujausią DSS padėtį Europos Sąjungos sveikatos priežiūros ir socialinės globos sektoriuje. Šis išsamus lyginamasis tyrimas atliekamas atsižvelgiant į įvairias apklausas ir publikacijas.

Sveikatos priežiūra

Atsižvelgiant į tai, kad sveikatos priežiūros sektorius yra labai platus, tyrimų sritis apsiriboja viena ar keliomis darbuotojų kategorijomis, siekiant išsiaiškinti konkrečias jų darbo sąlygas ir kylančias DSS grėsmes.

Priežiūra namuose

Šiuo tyrimu siekiama užglaistyti žinių apie asmenis namuose prižiūrinčių darbuotojų saugą ir sveikatą spragas. Jame analizuojami konkretūs rizikos veiksniai, susiję su tokio pobūdžio darbu, atliekamu nekontroliuojamomis sąlygomis, kai tiesioginė priežiūra yra menka arba jos visai nėra, taip pat kai nėra šių grėsmių prevencijos priemonių. Daugiausia dėmesio skiriama gerosios praktikos plėtojimui ir darbuotojų dalyvavimo skatinimui.

Ilgalaikė priežiūra

Kaip ir priežiūros namuose sektoriuje, panašūs tyrimai atliekami ilgalaikės priežiūros srityje; jie padeda panaikinti informacijos spragas, nustatyti kylančias grėsmes ir išnagrinėti taikomas prevencines priemones. Jais taip pat propaguojamos praktinės priemonės ir pabrėžiama darbuotojų dalyvavimo, socialinio dialogo ir gerosios praktikos svarba.

Raumenų ir kaulų sistemos būklė

Nagrinėjami nauji ir labiausiai paplitę profesinės rizikos veiksniai, lemiantys šios srities specialistų raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų išsivystymą, taip pat aptariami jų prevencijos ir valdymo būdai. Be to, dalijamasi iniciatyvomis, gerąja praktika ir priemonėmis, kurios pagerintų darbuotojų raumenų ir kaulų sistemos būklę. Taip pat atkreipiamas dėmesys į raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų ir psichosocialinės gerovės sąsają.

Psichikos sveikata

Šio sektoriaus darbuotojų psichikos sveikatos problemos sprendžiamos analizuojant pagrindinius jiems kylančios profesinės psichosocialinės rizikos veiksnius ir aiškinantis, kaip sektoriaus organizacijos juos valdo, taip pat jų sąsajas su kitomis sveikatos problemomis, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligomis ir raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais. Projekte taip pat pateikiami gerosios patirties pavyzdžiai ir informacija apie tai, kaip išlaikyti psichikos sveikatos problemų patiriančius darbuotojus arba palengvinti jų reintegraciją.

Skaitmeninimas

Per pastaruosius kelerius metus naujų technologijų kūrimas ir taikymas sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriuje turėjo didžiulę reikšmę. Savo ruožtu dėl užduočių automatizavimo atvertų galimybių, skaitmeninių platformų, siūlančių priežiūros paslaugas, atsiradimo ar specialistų naujai įgytų skaitmeninių įgūdžių išryškėjo nauji DSS rizikos veiksniai, ypač psichosocialiniai, kurie nagrinėjama šiame tyrime.