Priemonės ir leidiniai

Čia rasite visus pagrindinius šaltinius, skirtus informuotumui didinti ir su darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) susijusiai rizikai valdyti.

OiRA padeda palengvinti su darbuotojų sauga ir sveikata susijusios rizikos darbo vietoje vertinimą ir valdymą; OSHwiki – neįkainojamas informacijos apie visus DSS aspektus šaltinis; e. vadovuose pateikiama su DSS valdymu susijusi informacija; informaciniai grafikai; kampanijos priemonių rinkinys; Napo filmai ir medžiaga mokytojams; duomenų vizualizacijos priemonės ir kitos praktinės priemonės bei rekomendacijos.