Viešieji pirkimai

Image
Procurement. Workers in an office

EU-OSHA darbo organizavimui ir veiklai nuolat reikia prekių ir paslaugų. Konkursas – tai struktūrizuotas būdas rinkoje išsiaiškinti tokių prekių ir paslaugų pirkimo galimybes.

Konkurencingo sutarčių sudarymo konkurso tikslas yra dvejopas:

  • užtikrinti veiklos skaidrumą;
  • užtikrinti norimą paslaugų kokybę, pasiūlą ir darbą už kuo geresnę kainą.

Taikomi teisės aktai, būtent Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/EE dėl viešųjų pirkimų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, įpareigoja EU-OSHA visiems taikyti vienodas sąlygas ir suteikti kuo platesnę prieigą prie viešųjų pirkimų procedūrų ir sutarčių.

Informaciją apie tai, kaip EU-OSHA tvarko viešųjų pirkimų procedūrų dalyvių asmens duomenis, rasite čia.