Viešieji pirkimai

Image
Procurement. Workers in an office

EU-OSHA darbo organizavimui ir veiklai nuolat reikia prekių ir paslaugų. Konkursas – tai struktūrizuotas būdas rinkoje išsiaiškinti tokių prekių ir paslaugų pirkimo galimybes.

Konkurencingo sutarčių sudarymo konkurso tikslas yra dvejopas:

  • užtikrinti veiklos skaidrumą;
  • užtikrinti norimą paslaugų kokybę, pasiūlą ir darbą už kuo geresnę kainą.

Pagal galiojančius teisės aktus, t. y. Direktyvą Nr. 2014/24/ES, Reglamentą (EB) Nr. 966/2012 (Europos Parlamentas ir Taryba) ir Reglamentą (EB) Nr. 1268/2012 (Europos Komisija) su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2015/1929, vykstant konkurso procedūroms ir sudarant sutartis, EU-OSHA privalo užtikrinti kuo platesnį dalyvavimą vienodomis sąlygomis.

Informacija apie tai, kaip EU-OSHA tvarko konkurso dalyvių asmens duomenis, susijusius su viešaisiais pirkimais, pateikiama dokumente „
Duomenų apsaugos pareiškimas vykdant viešuosius pirkimus

 

    Share this on: