You are here

Viešieji pirkimai

Procurement. Workers in an office

Siekdama užtikrinti organizacinę struktūrą ir veikimą EU-OSHA nuolat reikia pirkti prekes ir paslaugas. Pasiūlymų teikimas yra struktūrizuotas būdas, kurį taikant, galima nustatyti rinkos padėtį siekiant įsigyti prekių ir paslaugų.

Konkurencingų pirkimo procedūrų dėl sutarčių skyrimo tikslas yra dvejopas:

  • operacijų skaidrumo užtikrinimas;
  • norimos kokybės paslaugų, prekių ir darbo už kuo mažesnę kainą gavimas.

Taikomuose reglamentuose, t. y. Direktyvoje 2004/18/EB ir Komisijos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, EU-OSHA nustatyta pareiga garantuoti kuo aktyvesnį dalyvavimą viešųjų pirkimų ir sutarčių skyrimo procedūrose lygiomis sąlygomis.

Informaciją apie tai, kaip EU-OSHA tvarko konkurso dalyvių asmens duomenis per viešųjų pirkimų procedūras, galima rasti čia:
pranešimas dėl privatumo, susijusio su duomenų apsauga per viešųjų pirkimų procedūras.

2014 m. EU-OSHA rangovai

Konkrečios sutartys pagal bendrąjį susitarimą.

2014 m. pasirašytos sutartys, kurių vertė neviršija 60 000 EUR (derybos).

Pagal DIGIT pagrindų susitarimus sudarytų konkrečių sutarčių bendra vertė 2014 m.

2013 m. EU-OSHA rangovai

Konkrečios sutartys pagal bendrąjį susitarimą.

2013 m. pasirašytos sutartys, kurių vertė neviršija 60 000 EUR (derybos).

Pagal DIGIT pagrindų susitarimus sudarytų konkrečių sutarčių bendra vertė 2013 m.

2012 m. EU-OSHA rangovai

Pagal DIGIT pagrindų susitarimus sudarytų konkrečių sutarčių bendra vertė 2012 m.

Paskelbti kvietimai rangovams

Vykdomi kvietimai rangovams

Kvietimų rangovams archyvas