Saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimai

Healthy Workplaces Good Practice Awards

© EU-OSHA

Šie apdovanojimai – tai saugių darbo vietų kampanijų dalis, jie įteikiami organizacijoms, sėkmingai valdančioms darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS).

Dalyvavimas – tai puiki galimybė skatinti spręsti svarbius saugos ir sveikatos klausimus jūsų organizacijoje. Konkursas taip pat gali būti stipriu akstinu siekiant gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą.

Nuo 2000 m. EU-OSHA kartu su ES valstybėmis narėmis rengia apdovanojimus už ypatingus ir pažangius sprendimus darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srityje. Apdovanojimai padeda atskleisti gerų saugos ir sveikatos darbe priemonių naudą ir yra vienas iš būdų skatinti gerąją praktiką visoje Europoje ir ja dalytis.

Pirmiausia visas paraiškas nacionaliniu lygmeniu įvertina EU-OSHA ryšių punktų tinklas. Į galutinį sąrašą įtraukti nacionaliniai pavyzdžiai tuomet dalyvauja Europos konkurse, po kurio išrenkami nugalėtojai ir paskelbiami pagyrimo sulaukę pavyzdžiai.

Šie gerosios praktikos pavyzdžiai yra viešinami ir iškilmingai paminimi apdovanojimų ceremonijos metu paskutiniais kiekvienos kampanijos metais.