2018–2019 m. Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimai

Keywords:

Šioje brošiūroje pristatomi apdovanoti ir pagyrimo sulaukę gerosios praktikos pavyzdžiai, kai organizacijos iš įvairių Europos šalių taiko novatoriškus metodus, siekdamos pašalinti arba sumažinti pavojingų medžiagų poveikį darbuotojams. Šiuose pavyzdžiuose neapsiribota teisės aktų reikalavimų laikymusi ir aiškiai atskleista, kuo naudingas aktyvus požiūris į DSS ir prevencijos tradicijų formavimas dalyvaujant darbuotojams, vadovams ir ekspertams.

Visi pavyzdžiai atitinka prevencijos priemonių hierarchiją – juos įgyvendinant vadovaujamasi „STOP“ principu, pagal kurį pirmenybė teikiama ne asmeninėms apsaugos priemonėms, o panaikinimui, pakeitimui bei kolektyvinėms priemonėms. Jie yra tvarūs, gali būti pritaikyti kitose įmonėse, sektoriuose ar valstybėse narėse; taip svariai papildoma jau taikoma praktika, o kartu atsižvelgiama į daugumos Europos įmonių (t. y. mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) poreikius.

Atsisiųsti in: en | fr |