IRT ir darbo skaitmeninimo srities tendencijos

Developments in ICT and digitalisation of work

Europos bendros skaitmeninės rinkos sukūrimas yra vienas iš 10 svarbiausių Europos Komisijos prioritetų.

EU-OSHA ateities įžvalgų projekte nagrinėjama sparčių skaitmeninių technologijų, įskaitant dirbtinį intelektą ir robotiką, pokyčių įtaka darbui ir tikėtinas poveikis darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS). Šiuo projektu siekiama ES sprendimų priėmėjams, valstybių narių vyriausybėms, profesinėms sąjungoms ir darbdaviams pateikti reikalingą informaciją apie skaitmeninių technologijų pokyčius, jų poveikį darbo pobūdžiui ir organizavimui ir dėl jų galinčius kilti DSS uždavinius.

Įgyvendinus projektą paskelbti leidiniai

Tolesni tyrimai, kuriuose išsamiau nagrinėjamos svarbios sritys ir iššūkiai 

Susipažinkite su visais ekspertų diskusijų IRT / skaitmeninimo ir DSS klausimais dokumentais

Ši veikla turėtų padėti užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą ateityje laikantis pažangaus, tvaraus ir integruoto augimo ES.