Profesinis vėžys

Viena rimčiausių sveikatos problemų, su kuria susiduriama Europos ir viso pasaulio darbovietėse, yra su darbu susijęs vėžys. 2015 m. tai buvo apytiksliai 53 proc. visų su darbu susijusių mirčių Europos Sąjungoje ir kitose išsivysčiusiose šalyse priežastis. Remiantis veiksmų gairėmis dėl kancerogenų, 2016 m. dėl kancerogenų poveikio darbe Europos Sąjungoje apytiksliai nustatyta 120 000 su darbu susijusio vėžio atvejų, iš kurių apie 80 000 baigėsi mirtimi.

Vis dėlto radiacija, stresas ir kiti su darbo organizavimu ir sąlygomis susiję veiksniai taip pat įvardijami kaip sukeliantys profesinį vėžį. Be to, daugėja įrodymų, kad endokrininę sistemą ardančios medžiagos (pvz., tam tikri pesticidai) arba nanomedžiagos taip pat gali sukelti darbuotojams vėžį.

Atsižvelgiant į šią nerimą keliančią statistiką buvo imtasi veiksmų. 2017 m. Europos Komisija įsipareigojo apsaugoti darbuotojus nuo profesinio vėžio ir pradėjo vykdytidarbuotojų saugos ir sveikatos stiprinimo iniciatyvą. Šį tikslą iš dalies leis pasiekti ir persvarstyta kancerogenų ir mutagenų direktyva, kuria siekiama nustatyti dažnai vėžį sukeliančių cheminių medžiagų poveikio ribas Europos darbo vietose.

Susipažinkite su mūsų projektu „Vėžio rizikos veiksnių poveikio Europos darbuotojams tyrimas“