Profesinis vėžys

Viena rimčiausių sveikatos problemų, su kuria susiduriama Europos ir viso pasaulio darbovietėse, yra  profesinis vėžys. Jis lemia  53 proc. visų su darbu susijusių mirties atvejų ES ir kitose išsivysčiusiose šalyse. Remiantis  Veiksmų gairėmis dėl kancerogenų, kasmet dėl kancerogenų poveikio darbe ES apytiksliai susiduriama su 120 000 profesinio vėžio atvejų, iš kurių apie 80 000 baigiasi mirtimi.

Vis dėlto radiacija, stresas ir kiti su darbo organizavimu ir sąlygomis susiję veiksniai taip pat įvardijami kaip sukeliantys profesinį vėžį. Be to, daugėja įrodymų, kad endokrininę sistemą ardančios medžiagos (pvz., tam tikri pesticidai) arba nanomedžiagos taip pat gali sukelti darbuotojams vėžį.

Atsižvelgiant į šią nerimą keliančią statistiką buvo imtasi veiksmų. Naujoje darbuotojų saugai ir sveikatai skirtoje iniciatyvoje Europos Komisija įsipareigojo saugoti darbuotojus nuo profesinio vėžio. Šis tikslas iš dalies bus pasiektas persvarstant Kancerogenų ir mutagenų direktyvą siekiant nustatyti dažnai vėžį sukeliančių cheminių medžiagų poveikio ribas Europos darbo vietose.