You are here

Teisės aktai, kuriais reglamentuojama darbuotojų sauga ir sveikata

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 153 straipsniu, darbuotojų saugos ir sveikatos srityje priimtos įvairios Bendrijos priemonės. Europos direktyvos yra teisiškai privalomos ir jų nuostatas valstybės narės turi perkelti į nacionalinę teisę.

Europos direktyvose nustatyti minimalūs reikalavimai ir pagrindiniai principai, pvz., prevencijos ir rizikos vertinimo principas, taip pat darbdavių ir darbuotojų atsakomybės principas. Įvairių Europos gairių paskirtis – palengvinti Europos direktyvų ir Europos standartų, kuriuos tvirtina Europos standartizacijos organizacijos, įgyvendinimą.

Daugiau informacijos apie darbuotojų saugą ir sveikatą taip pat galima rasti Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato svetainėje. 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginėje programoje apibrėžiami pagrindiniai strateginiai uždaviniai, kuriais siekiama sumažinti profesinių nelaimingų atsitikimų ir ligų ES paplitimą.

Kitose skiltyse pateikiama informacija apie Europos teisės aktus, jų įgyvendinimą ir kitus naudingus dokumentus, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata ir suskirstytus pagal temas.