Teisės aktai, kuriais reglamentuojama darbuotojų sauga ir sveikata

Europos direktyvose nustatyti minimalūs reikalavimai ir pagrindiniai principai, pvz., prevencijos ir rizikos vertinimo principas, taip pat darbdavių ir darbuotojų atsakomybės principas. Įvairių Europos gairių paskirtis – palengvinti Europos direktyvų ir Europos standartų, kuriuos tvirtina Europos standartizacijos organizacijos, įgyvendinimą.

Daugiau informacijos apie darbuotojų saugą ir sveikatą taip pat galima rasti Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato svetainėje. 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginėje programoje apibrėžiami pagrindiniai strateginiai uždaviniai, kuriais siekiama sumažinti profesinių nelaimingų atsitikimų ir ligų ES paplitimą.

Kitose skiltyse pateikiama informacija apie Europos teisės aktus, jų įgyvendinimą ir kitus naudingus dokumentus, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata ir suskirstytus pagal temas.