Naujienos

25/05/2018
Su kokiais sunkumais grįždami į darbą susiduria vėžiu persirgę darbuotojai? Su kokiomis problemomis gali susidurti jų darbdaviai? EU-OSHA tyrimu siekiama atsakyti į šiuos klausimus ir nustatyti, ką daryti...
22/05/2018
Vienas iš daugelio 2018–2019 m. saugių darbo vietų kampanijos išteklių – EU-OSHA pavojingų cheminių medžiagų ir cheminių produktų e. priemonė – yra skirtas įmonėms teikti informaciją ir patarimus, kurie padėtų...
18/05/2018
Įgyvendinant EU-OSHA apžvalginį projektą su darbu susijusių ligų srityje, surengtas praktinis seminaras „Perspėjimo ir apsaugos sistemos, skirtos nustatyti su darbu susijusias ligas ES“, kuriame dalyvavo...
15/05/2018
Animaciniame filme „Napas…ir dulkės darbe“ rodomos situacijos darbe, kai darbuotojai gali būti veikiami medžio, metalo, miltų ar kitos rūšies dulkių. Šis kampanijai „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų...
Rekomenduojami šaltiniai