Naujienos

22/03/2018
EU-OSHA laukia atsiliepimų apie savo veiklą ir pasiektus rezultatus, kad ateityje galėtų dirbti dar tinkamiau. Galite mums padėti užpildydami šį trumpą klausimyną – jums prireiks ne daugiau kaip 15 minučių...
20/03/2018
EU-OSHA kviečia Europos ir tarptautines įmones ir organizacijas tapti oficialiomis 2018–2019 m. kampanijos „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ partnerėmis. Mainais už aktyvų kampanijos...
14/03/2018
Remiantis naujausiais skaičiavimais, dėl su darbu susijusių ligų Europoje kasmet miršta apie 200 000 žmonių. Su darbu susiję sveikatos sutrikimai ir sužalojimai Europos Sąjungai kasmet kainuoja 476 mlrd. EUR...
12/03/2018
Naujoje ataskaitoje, kurioje nagrinėjamos antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) išvados, plačiai apžvelgiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srityje taikoma...
Rekomenduojami šaltiniai