Naujienos

16/01/2020

Nuolat kintančiame darbo pasaulyje kyla naujų rizikų darbuotojų saugai ir sveikatai, todėl įmonės ir valstybės narės turi dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi užmegzdamos ryšius su įmonėmis, centrais ir vietos gamyklomis. Vaizdo pranešime kreipdamasis į EU-OSHA už darbo vietas ir socialines teises atsakingas Europos Komisijos narys Nicolas Schmit giria Agentūrą už įmonėms teikiamas internetines rizikos vertinimo priemones ir pagalbą Europos Komisijai siekiant numatyti naują ir kylančią riziką.

03/01/2020

2020 m. sausio 1 d. pradėjusi pirmininkauti ES Tarybai, Kroatija remia „tvirtą Europą iššūkių pasaulyje“.

Pirmininkavimo metu Kroatija įsipareigoja stiprinti Europos socialinių teisių ramstį ir naudą, kurią jis duoda Europos piliečiams, turint omenyje sąžiningas darbo sąlygas ir sveikatos priežiūrą, taip pat užtikrinti, kad skaitmeninimas suteiktų kuo daugiau galimybių tvariam augimui.

Sužinokite daugiau apie pirmininkavimą Tarybai

20/12/2019

Laura Artal via pixabay.com

Kokių veiksmų imasi šalys Europoje ir už jos ribų, siekdamos spręsti su darbu susijusių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų problemą? Mūsų 25 naujuose atvejų tyrimuose analizuojamos įvairios nacionalinės politikos iniciatyvos, skirtos raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencijai ir valdymui. Juose pabrėžiama tai, ko pasiekta įgyvendinant kiekvieną iniciatyvą, sėkmės veiksniai ir uždaviniai, taip pat galimybė jas panaudoti kituose sektoriuose ar šalyse.

17/12/2019

Nenumaldomai artėja 2020-ieji, tad pats metas stabtelėti ir apsvarstyti, kas nuveikta. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūroje apžvelgiame 25-uosius darbo metus, kupinus informuotumo didinimo ir tiriamosios veiklos, kuria siekėme padėti gerinti darbo sąlygas Europoje.

Mūsų aktyvus nacionalinių ryšių centrų, socialinių partnerių, kampanijos partnerių ir kitų suinteresuotųjų subjektų tinklas padėjo užtikrinti, kad mūsų žinia, kuria siekiame skatinti rizikos prevencijos kultūrą, 2019 m. pasklistų kuo plačiau.

16/12/2019

Nepaprastos skaitmeninių technologijų galimybės keičia darbo vietą, tačiau kaip dėl to kinta darbuotojų sauga ir sveikata? Mūsų naujoje brošiūroje pateikiama dabar atliekamo darbo, susijusio su skaitmeninimu ir jo poveikiu darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) – įskaitant naują ateities įžvalgų projektą – apžvalga.

Šioje brošiūroje pabrėžiama, kaip galėtume sumažinti galimus neigiamus skaitmeninimo rezultatus DSS srityje. Be to, joje atskleidžiama, kaip skaitmeninių technologijų pagalba galime pagerinti prevenciją darbo vietoje.

13/12/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Po sėkmingo kampanijos pabaigai pažymėti skirto aukščiausiojo lygio susitikimo EU-OSHA dėkoja visiems partneriams už dalyvavimą 2018–2019 m. kampanijoje „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“. Būtent didelės jų pastangos lėmė, kad kampanija buvo tokia veiksminga.

Pasirengimas kitai kampanijai jau gerokai pasistūmėjęs į priekį. 2020–2022 m. kampanija „Saugi darbo vieta. Naštos palengvinimas“ skirta kovai su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais – nuolatine problema, su kuria susiduria milijonai darbuotojų visoje Europoje.

09/12/2019

 © EU-OSHA / Fernando Aramburu

Bilbao vykusiame dviejų dienų renginyje politikos formuotojai, socialiniai partneriai, EU-OSHA nacionaliniai ryšių punktai, oficialūs kampanijos partneriai, žiniasklaidos partneriai ir kiti suinteresuotieji subjektai kartu paminėjo kampanijos „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ pabaigą.

Pages

Pages