Naujienos

Po pandemijos itin išpopuliarėjus nuotoliniam darbui, siūloma nauja internetinė interaktyvi rizikos vertinimo (OiRA) priemonė, galinti padėti ir darbdaviams, ir nuotoliniu būdu dirbantiems asmenims kurti saugesnes ir sveikesnes darbo vietas namuose. Nuotolinio darbo OiRA priemonė nėra skirta konkrečiam sektoriui. Ją lengva naudoti nepriklausomai nuo to, kokioje srityje dirbate...

Esate aktyvi tarptautinė arba Europos organizacija ar įmonė ir vykdote veiklą įvairiose ES valstybėse narėse? Pritariate mūsų vizijai siekti, kad darbo aplinka taptų saugesnė, sveikesnė ir našesnė? Jei taip, kviečiame jus aktyviai dalyvauti ir tapti oficialiu mūsų 2023–2025 m. Saugių darbo vietų kampanijos „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“ partneriu . Kodėl...

Siekdami atskleisti darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) kylančią riziką, pristatome naują diskusijų dokumentą dėl bepiločių orlaivių (arba dronų) naudojimo darbo vietose, jų poveikio saugai, sveikatai, privatumui ir atsakomybei bei veiksmų kylančiai rizikai šalinti. Dokumente nagrinėjamos DSS problemos, kylančios dirbant su bepiločiais orlaiviais, nurodomos mokslinių tyrimų...

Daugiau kaip vienas iš dešimties ES darbuotojų dirba sveikatos ir socialinės rūpybos sektoriuje , apimančiame medicininės priežiūros ir stacionariosios globos, taip pat socialinio darbo srityse dirbančius darbuotojus. Šiame sektoriuje psichosocialinės rizikos veiksniai itin dažni – didelis darbo krūvis, trečiųjų šalių smurtas, nereguliarios darbo valandos ir didelių emocinių...

Visiškai nauja būsimos 2023–2025 m. sveikų darbo vietų kampanijos, kurioje daugiausia dėmesio skiriama skaitmeninėms technologijoms darbe, svetainė jau sukurta ir veikia. Susipažinkite su gausiais šios kampanijos ištekliais ir informacija, sužinokite skaitmeninimo darbe riziką ir naudą, ir kaip užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą. Sužinokite, kaip dalyvauti šioje...

Dėl sparčių darbo aplinkos pokyčių, kuriuos lemia skaitmenizacija ir diegiamos naujos darbo formos, taip pat dėl COVID-19 kyla naujų problemų, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata (DSS). Kartu nereikėtų pamiršti įprastos rizikos ir didelės rizikos sektorių, pavyzdžiui, kasybos, miškininkystės ir statybos. Sprendžiant kintančias DSS problemas reikia taikyti daugialypį...

2023 m. rugpjūčio 12 d. minėdami Tarptautinę jaunimo dieną džiaugiamės didžiuliu jaunimo potencialu kurti ekologiškesnę, tvaresnę ir sveikesnę ateitį visiems. Žalioji ir skaitmeninė pertvarka reikalauja laikytis holistinio požiūrio į jaunosios kartos žaliųjų įgūdžių ugdymą ir teikti pirmenybę darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS). Žaliosios iniciatyvos dažnai apima darbą su...

Klimato kaita – tai realybė, kuri gali kelti pavojų darbo aplinkai ir darbuotojų saugai. Dėl didėjančios temperatūros kyla perkaitimo rizika įvairių sektorių darbuotojams. EU-OSHA praktinėse Gairėse dėl karščio poveikio darbe , kurios dabar paskelbtos ir kitomis ES kalbomis, pateikiamos praktinės rekomendacijos, kaip valdyti riziką, susijusią su darbu karštyje. Tai labai...

Teisingos darbo sąlygos ir veiksminga socialinė apsauga yra vieni pagrindinių Europos socialinių teisių ramsčio principų. Ramstis ir jo įgyvendinimo veiksmų planas užtikrina dirbančių ir darbo ieškančių žmonių apsaugą per visą profesinį ir asmeninį gyvenimą. Siekiant tai remti, Europos Komisijai vadovaujant neseniai pradėta kampanija Imkimės veiksmų , kuria siekiama stiprinti...

Vykdydama savo tyrimų programą, kuria siekiama užtikrinti geresnį darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) taisyklių laikymąsi , EU-OSHA aiškinosi, kaip tiekimo grandinės – pirkėjų ir pardavėjų santykiai – gali padėti skatinti DSS. Išplėtus tyrimų apimtį už tradicinių darbo santykių ribų, buvo nagrinėjama, kaip rinkos priemonės padeda gerinti darbo sąlygas. Išsami literatūros...