You are here

Naujienos

01/10/2015
Healthy Workplaces Summit 2015

2015 m. aukščiausiojo lygio susitikime saugių darbo vietų klausimais dalyvauja aukščiausios kvalifikacijos Europos ekspertai ir sprendimų priėmėjai. Jie susitinka, kad apsikeistų gerąja patirtimi ir aptartų ateities strategijas, susijusias su streso ir psichosocialinės rizikos valdymu Europos įmonėse. Renginys vyks 2015 m. lapkričio 3–4 d. Bilbao mieste (Ispanija) ir juo bus užbaigta dvejus metus trukusi saugių darbo vietų kampanija „Streso ir psichosocialinės rizikos valdymas darbe“.

22/09/2015
Older workers

Europos Parlamento bandomasis projektas, skirtas vyresnių darbuotojų sveikatai ir saugai stiprinti, kurį Europos Komisija 2013 m. pavedė įgyvendinti EU-OSHA, artėja į pabaigą. Projekto rezultatus EU-OSHA pristatys rugsėjo 22 d. Briuselyje įvyksiančioje konferencijoje, kurioje sveikinimo žodį tars Europos Parlamento narys Ole Cristensenas. Komisijos DSS ekspertai ir atstovai ir ES socialiniai partneriai turi galimybę aptarti rezultatus ir juos patvirtinti, taip pat pateikti įžvalgas dėl galutinės analizės, kuri bus paskelbta 2016 m. pradžioje.

20/08/2015
Napo Electricity videos

Elektra – įprasta ir būtina kasdienio gyvenimo, taip pat darbo dalis. Vis dėlto dėl netinkamo elgesio su elektra darbuotojai gali susižeisti ar žūti arba padaryti žalos. Imantis paprastų atsargumo priemonių gerokai sumažėja pavojus susižeisti dirbant su elektra arba netoliese elektros įrenginių. Filme Napo ir elektro šoko situacijos (angl. Napo in… Shocking situations) parodoma, su kokiais elektros keliamais pavojais ir rizika paprastai susiduriama, ir pateikiama patarimų, kaip jų išvengti ir nuo jų apsisaugoti.

28/07/2015
Small and Micro Enterprises

Labai mažos ir mažos įmonės turi didžiulę reikšmę Europos ekonomikai. 2013 m. 99,8 proc. visų nefinansinių ES įmonių sudarė mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ). EU-OSHA projektu „DSS gerinimas labai mažose ir mažose Europos įmonėse“ siekiama nustatyti pagrindines sąlygas, kurios leistų ženkliai pagerinti DSS valdymą. Siekiant šio tikslo bus renkama, analizuojama bei platinama sukaupta ir naujai gauta išsami informacija stengiantis išsiaiškinti, kaip DSS klausimai sprendžiami labai mažose ir mažose Europos įmonėse.

Pages