You are here

Naujienos

01/02/2016

Norėtumėte gauti informacinės medžiagos darbuotojų saugos ir sveikatos tema? Mūsų leidinių kolekcijoje yra įvairiausių leidinių - nuo nuodugnių mokslinių tyrimų ataskaitų iki tematinių leidinių „E. faktai“, kurie skirti naudoti darbo vietoje. Visus juos galite parsisiųsti nemokamai. Bibliotekoje informacijos galite ieškoti pagal kalbą, temą ar raktinį žodį. Joje rasite daugybę leidinių įvairiomis kalbomis, kurie apima pagrindines DSS sritis ir temas.


Apsilankykite mūsų leidinių skyriuje dabar

18/01/2016

Napo medžiaga mokytojams – tai internetinių priemonių rinkinys, kurio paskirtis – ne tik informatyviai, bet ir linksmai bei kūrybiškai supažindinti pradinių mokyklų mokinius su darbuotojų saugos ir sveikatos temomis. Mokymo medžiagos rinkiniuose pateikiama svarbiausia informacija ir mokymo uždaviniai, kūrybinės veiklos idėjos ir lankstūs pamokų planai, be to, visa mokymo medžiaga yra suderinta su dabartine bendrąja mokymo programa. Programą kartu su Napo konsorciumu sukūrė EU-OSHA.

04/01/2016
NL EU Presidency logo

Nuo 2016 m. sausio 1 d. Nyderlandai perima pirmininkavimo ES Tarybai funkcijas iš Liuksemburgo. Nyderlandai pradės pirmąjį naujų trijų pirmininkausiančių valstybių narių, kurioms taip pat priklauso Slovakija ir Malta, pirmininkavimo pusmetį. Nyderlandų pirmininkavimo metu bus įgyvendinami trys prioritetai, kuriais siekiama sukurti Europos Sąjungą, kuri:

15/12/2015
Cover_report 678

Naujoje ataskaitoje pristatomos išvados, padarytos įgyvendinant projektą, kuriame nagrinėti pagrindiniai sėkmingo prognozių tyrimų rezultatų perkėlimo į politikos sprendimų priėmimo procesą veiksniai. EU-OSHA prognozių projektas skirtas ne tik nustatyti darbovietėse atsirandančią riziką, bet ir numatyti ilgalaikius pokyčius. Projekte bendrais bruožais apibūdinamas prognozinių tyrimų poveikis ir pagrindiniai veiksniai, leidžiantys jų rezultatus panaudoti politikoje.

04/12/2015
E-tools Seminar 2015

E. priemonės (elektroninės priemonės) yra interaktyvios, o jomis sukurti rezultatai pritaikyti naudotojų poreikiams. Su darbuotojų sauga ir sveikata (DSS) susijusios e. priemonės gali, pvz., nustatyti darbo vietoje kylančius pavojus bei riziką ir pateikti sprendimų, kaip užkirsti kelią tokiai su DSS susijusiai rizikai. Taip pat įmanoma stebėti, kaip naudojama pati e. priemonė, įvertinti jos veiksmingumą ir funkcionalumą.

26/11/2015

Napo filmų svetainė pakeitė veidą. Patogesnė naudoti ir lengviau prieinama naujoji svetainė gražiai atrodo, ir joje yra įdiegta svarbių papildomų funkcijų. Pavyzdžiui, nuo šiol svetaine galima naudotis mobiliuosiuose prietaisuose ir planšetėse, kad visą reikiamą informaciją apie Napo galėtumėte gauti bet kuriuo metu.

23/11/2015
E-tools Seminar 2015

Darbo rinkos pokyčiai ir naujų technologijų plėtra turi įtakos tam, kur ir kaip mes dirbame. Darbuotojų mainai internetu ar darbuotojų patalka skatina kraustymosi iš tradicinių biuro patalpų reiškinį. Darbo aplinkai tampant vis konkurencingesnei, produktyvumą skatinančių priemonių naudojimas darbo vietoje tik dažnės. Vis greičiau plėtojama robotų technika ir dirbtinis intelektas.

Visi šie nauji pokyčiai atneša naujų privalumų, sąnaudų, galimybių ir grėsmių, ir visi jie turi įtakos darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS).

Pages