You are here

Naujienos

20/08/2015
Napo Electricity videos

Elektra – įprasta ir būtina kasdienio gyvenimo, taip pat darbo dalis. Vis dėlto dėl netinkamo elgesio su elektra darbuotojai gali susižeisti ar žūti arba padaryti žalos. Imantis paprastų atsargumo priemonių gerokai sumažėja pavojus susižeisti dirbant su elektra arba netoliese elektros įrenginių. Filme Napo ir elektro šoko situacijos (angl. Napo in… Shocking situations) parodoma, su kokiais elektros keliamais pavojais ir rizika paprastai susiduriama, ir pateikiama patarimų, kaip jų išvengti ir nuo jų apsisaugoti.

28/07/2015
Small and Micro Enterprises

Labai mažos ir mažos įmonės turi didžiulę reikšmę Europos ekonomikai. 2013 m. 99,8 proc. visų nefinansinių ES įmonių sudarė mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ). EU-OSHA projektu „DSS gerinimas labai mažose ir mažose Europos įmonėse“ siekiama nustatyti pagrindines sąlygas, kurios leistų ženkliai pagerinti DSS valdymą. Siekiant šio tikslo bus renkama, analizuojama bei platinama sukaupta ir naujai gauta išsami informacija stengiantis išsiaiškinti, kaip DSS klausimai sprendžiami labai mažose ir mažose Europos įmonėse.

07/07/2015
Benchmarking iniciatives EU-OSHA

In a recent report, EU-OSHA reviews benchmarking schemes throughout Europe. Case studies of occupational safety and health (OSH) schemes outline success factors and obstacles and demonstrate the diversity of schemes that exist in Europe.
Benchmarking can help to reduce accidents and ill health, improve compliance with the law and cut costs. The report provides practical guidance on how you can set up an OSH benchmarking scheme of your own.

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU — a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

Pages