Naujienos

Vykstantys procesai siekiant tvarumo, pavyzdžiui, žiedinės ekonomikos ar tvarių sutarčių sudarymo skatinimas, gali daryti tiesioginį poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS). Siekiant užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas Europos žaliosios pertvarkos laikotarpiu iki 2040 m., labai svarbu tinkamai integruoti DSS aspektus į visų atitinkamų politikos sričių tvarumo...

Bendradarbiaujant su mūsų nacionaliniais ryšių punktais teikiamais saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimais pagerbiamos įvairios naujoviškus darbuotojų gerovę skatinančius metodus diegiančios organizacijos iš visos Europos. Geros praktikos pavyzdžiai turėtų aktyviai užkirsti kelią darbuotojų saugos ir sveikatos rizikai, susijusiai su skaitmeninių technologijų diegimu...

Skaitmeninėse platformose dirba įvairiausio pobūdžio darbą dirbantys skirtingi darbuotojai, kuriems kyla labai įvairių darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) iššūkių. Siekdama papildyti turimus išteklius informuotumui šioje saugių darbo vietų kampanijos prioritetinėje srityje didinti, EU-OSHA dalijasi: infografiku . Jame glaustai pristatomi faktai ir skaičiai, aprašomi svarbiausi...

Gali atrodyti, kad darbas saugioje aplinkoje ir kokybiškas laiko leidimas su šeima yra privilegija. Tačiau ES tokias teises turi visi darbuotojai. ES jūsų gerovei teikia prioritetą – ar nustatydama, kad darbo valandų skaičius per savaitę neturi viršyti 48 valandų, ar numatydama pakankamai laisvo laiko tarp darbo dienų poilsiui ir asmeniniam gyvenimui. Tas pat pasakytina apie...

Skaitmeninimas keičia darbo vietas, todėl DI grindžiamo darbuotojų valdymo (DIDV) technologijos tampa prioritetine darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS ) sritimi. Mūsų naujausiame dokumente nagrinėjamas ryšys tarp DI ir kintančios valdymo dinamikos darbe; naudojantis patentų duomenimis, analizuojamos DI grindžiamo valdymo technologijos, jų numatomos funkcijos ir integravimas...

2024 m. Tarptautinę moters dieną EU-OSHA paskelbė naują diskusijoms skirtą dokumentą, kuriame nagrinėjami nuotolinio darbo lyčių aspektai ir pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria moterys. Dokumente pabrėžiamas perėjimo prie nuotolinio darbo ir hibridinių darbo modelių poveikis ir atskleidžiamas neproporcingas šių pokyčių poveikis moterų gerovei ir integracijai į darbo...

Sveikatos ir socialinės apsaugos sektorius, kuriame daugelyje ES šalių dirba apie 10 proc. visų darbuotojų, susiduria su keliais darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) iššūkiais. Skaitmeninimas ir platforminio darbo diegimas pakeitė šį sektorių, nes atsirado naujų darbuotojų fizinei ir psichosocialinei gerovei įtaką darančių DSS rizikos veiksnių ir galimybių. Mūsų naujausiame...

Prie 2023–2025 m. saugių darbo vietų kampanijos kaip oficialios kampanijos partnerės jungiasi įvairių sektorių europinės organizacijos. Šios viešojo ir privačiojo sektorių įmonės ir asociacijos atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant kampanijos sėkmę, vykdant įvairią informuotumo didinimo veiklą, bendradarbiaujant ir diegiant inovacijas. Jos jungiasi prie EU-OSHA ryšių punktų...

Ši apklausa – tai proga suinteresuotiesiems subjektams ir visiems, kurie naudojasi agentūros veiklos rezultatais, pateikti atsiliepimus apie mūsų organizaciją ir jos veiklą. Jūsų atsiliepimai mums padės nukreipti pastangas reikiama linkme ir stengtis, kad mūsų veikla būtų aktualesnė ir naudingesnė. Į apklausos rezultatus taip pat bus atsižvelgiama rengiant numatytą naująją...

Su darbu susijusių psichikos sveikatos problemų sprendimas po pandemijos tapo dar aktualesnis. Naujausioje EU-OSHA ataskaitoje pateikiama išsami Europos apklausų, kuriose gilinamasi į psichikos sveikatą darbo vietoje, apimant laikotarpį prieš pandemiją, jos metu ir jai pasibaigus, analizė. Joje pateikiami 2022 m. apklausos „DSS pulsas“ , kurioje dalyvavo daugiau kaip 27 000...