Naujienos

07/07/2020

souce: napofilm.net

Daugeliu kalbų parengėme du išteklių rinkinius dėl raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų darbo vietoje. Juos galima naudoti kartu.

Pokalbius raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų tema skatinanti medžiaga padeda darbo vietoje arba per mokymus skatinti diskusijas grupėse. Priemonėje pateikiamos praktinės rekomendacijos, kaip padėti darbuotojams ir jų vadovams kalbėtis apie raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus.

01/07/2020

Vienam svarbiausių ES sprendimus priimančiųjų organų – ES Tarybai iki 2020 m. gruodžio 31 d. pirmininkaus Vokietija. Pirmininkavimą ji perima iš Kroatijos ir yra pirmoji iš trijų šalių (drauge su Portugalija ir Slovėnija), pirmininkausiančių Tarybai naująjį 18 mėnesių pirmininkavimo laikotarpį.

ES Tarybai pirmininkausianti Vokietija stengsis pažaboti koronavirusą ir susidoroti su ekonominėmis pandemijos pasekmėmis nepamiršdama ir kitų svarbių ES kilsiančių klausimų. Bendras tikslas yra užtikrinti, kad įveikusi krizę Europa sustiprėtų ir taptų dar atkaklesnė.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Fiziškai sunkus darbas, pvz., pacientų priežiūra, yra svarbus raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų rizikos veiksnys, jie plačiai paplitę tarp sveikatos priežiūros darbuotojų. Nugaros skausmas ir viršutinių galūnių skausmas – dažnai pranešamos problemos. Taigi, kaip spręsti raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų problemą šiame sektoriuje?

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Per pastaruosius dešimtmečius išaugus pasaulinės prekybos mastui, tarptautiniai ryšiai tarp tiekėjų taip pat išaugo. Tuo pačiu valstybėse narėse dažnai pasireiškė tendencija patikėti užsakomąsias paslaugas tiekimo grandinėse.

Šiame diskusijoms skirtame dokumente nagrinėjama, kokių iššūkių ir galimybių darbuotojų saugai ir sveikatai atsiranda dėl esamų ir būsimų ryšių tiekimo grandinėje pokyčių. Autorius pateikia gerosios patirties pavyzdžių ir aptaria, kas bus toliau.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Naujoje ataskaitoje apibendrinamos EU-OSHA daugiamečio projekto, kuriame aptariami moksliniai tyrimai, politika ir praktika su darbu susijusių raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencijos srityje, išvados, siekiant padėti kurti strategijas, kuriomis sprendžiama ši itin dažnai Europos darbo vietose sutinkama darbuotojų saugos ir sveikatos problema.

02/06/2020

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

Išmaniosios asmeninės apsaugos priemonės (AAP) dėl jose naudojamų efektyvesnių medžiagų ar elektroninių komponentų turėtų padėti užtikrinti didesnį saugumą ir patogumą darbo vietoje. Norint šias priemones sėkmingai įdiegti Europos darbo vietose, teks įveikti tam tikras kliūtis. Naujame diskusijų dokumente nagrinėjamos atsiveriančios galimybės ir šių naujų technologijų keliama rizika.

Nors pirmenybė visuomet turėtų būti teikiama organizacinėms priemonėms ir kolektyvinei apsaugai, AAP tampa pažangiu sprendimu.

01/06/2020

© EU-OSHA

DSS barometras yra pirmoji duomenų vizualizavimo priemonė su naujausia informacija apie darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) padėtį ir tendencijas Europos šalyse.

Ši priemonė sudaryta iš įvairių DSS sričių, kaip antai DSS institucijos, nacionalinės strategijos, darbo sąlygos ir DSS statistika, rodiklių, kurie suskirstyti į keturias grupes. Čia galima vizualizuoti ir lyginti duomenis, kurti grafikus ir parsisiųsti konkrečių temų ataskaitas.

DSS barometras nuolat pildomas naujais rodikliais, duomenimis ir funkcijomis.

Pages

Pages