Naujienos

Kaip labai mažoms ir mažosioms įmonėms pradėti taikyti ilgalaikį tvarų rizikos vertinimą? Sužinokime apie tai iš Prancūzijos. Nauji tyrimai atskleidžia Prancūzijos įstaigų pasirenkamo rizikos vertinimo metodo OiRA privalumus. OiRA – tai internetinė interaktyvi rizikos vertinimo priemonė, suteikianti galimybę ES valstybėms narėms kurti visiems prieinamas nemokamas sektorių...

Europos Komisija pradėjo viešąją konsultaciją, kad surinktų duomenis apie keturių decentralizuotų ES agentūrų, EU-OSHA, EUROFOUND, CEDEFOP ir ETF, veiklą ir platesnį poveikį – tiek apie kiekvieną jų atskirai, tiek žvelgiant iš platesnės bendros perspektyvos. Ši konsultacija padės atlikti šiuo metu vykdomą Europos Komisijos užsakytą šių agentūrų veiklos veiksmingumo, efektyvumo...

Šią kovo 8 d. EU-OSHA dar kartą patvirtina, kad remia moterų ir mergaičių teisę gyventi ir dirbti nepatiriant smurto tiek internete, tiek realiame gyvenime. Palaikome JT Moterų kvietimą kovoti su smurtu prieš moteris skaitmeninėje erdvėje. Labai svarbu taikyti inovacijų ir technologijų metodus, kuriais didinamas moterų informuotumas apie jų teises. Naudodamiesi šia proga...

Nors dirbančių gyventojų sveikata paprastai yra geresnė nei tų, kurie nedalyvauja darbo rinkoje, darbo vietos taip pat gali sukelti arba paaštrinti ligas. Daugiau nei keturi iš dešimties Europos darbuotojų nurodo, kad dėl pandemijos darbe jie jaučia didesnį stresą. Ši įtampa ir kiti psichosocialinės rizikos veiksniai, kaip antai neužtikrintumas dėl darbo vietos, ilgos darbo...

Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistai ir jų praktika laikui bėgant turėjo keistis, kad prisitaikytų prie pokyčių. Naujame diskusijoms skirtame dokumente nagrinėjamas prevencijos paslaugų vaidmuo siekiant Europos Sąjungoje užtikrinti atitiktį DSS standartams. Jame įvardijamos žinių spragos ir svarbiausi DSS profesinės praktikos klausimai, kartu su politikos ir tyrimų...

Internetinės interaktyvios rizikos vertinimo priemonės (OiRA) bendruomenė išaugo ir dabar ją sudaro 18 nacionalinių partnerių, įskaitant naują valstybę narę – Vengriją. Vengrijos technologijų ir pramonės ministerija parengė veiksmų planą, kuriame numatyta parengti 5 OiRA priemones, skirtas naujiems sektoriams, ir pritaikyti 5 esamas priemones pagal Vengrijos teisės aktus...

Atnaujinta OSHwiki, bendromis pastangomis sukurta internetine enciklopedija, kurioje pateikiama informacija apie darbuotojų saugą ir sveikatą, dabar naudotis dar patogiau. Pakeitus svetainės išvaizdą ir turinį bei supaprastinus naršymą, dabar rasti reikiamą informaciją dar lengviau: naršykite pagal temą arba ieškokite pagal raktinį žodį. Joje pateikiama aktuali ir patikima...

Kasmet vasario 4 d. minima Pasaulinė kovos su vėžiu diena skirta didinti informuotumą ir skatina imtis veiksmų, kad pasaulyje vėžio našta būtų mažesnė. EU-OSHA įsipareigojo aktyviai prisidėti prie kovos su vėžiu, kuris yra pirmoji su darbu susijusių mirčių priežastis ES. Siekiant šio tikslo, šį mėnesį baigiama EU-OSHA poveikio darbuotojams tyrimo, skirto vėžio rizikos...

Darbo inspekcijos, pasitelkdamos sankcijų ir standartizuotų priemonių sistemas, padeda laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų Europos Sąjungoje. Šios sistemos apima darbo inspektorių atliekamus patikrinimus vietoje, per kuriuos stebima, kaip laikomasi nacionalinių teisės aktų ir strategijų, susijusių su nelaimingų atsitikimų ir sveikatos sutrikimų prevencija darbo...

Diegiant darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) stebėjimo sistemas, kaip antai, programėles, kameras ir dėvimuosius prietaisus, darbo vietos gali tapti saugesnės. Nesvarbu, ar jomis siekiama išvengti problemų, ar į jas reaguojama (jos sušvelninamos), jų sėkmingą taikymą dažnai lemia renkamos ir analizuojamos informacijos tikslumas. Tik svarbu aprūpinti darbdavius ir darbuotojus...