Naujienos

Tam, kad suprastumėte, kaip naujausios politikos iniciatyvos formuoja skaitmeninių platformų darbuotojų darbo saugą ir sveikatą, perskaitykite mūsų politikos apžvalgą . Joje nagrinėjami įvairūs sprendimai, kuriuos taiko Europos Sąjungos ir kitos šalys, ir iniciatyvos, kaip antai projektas „Fairwork“ . ES skaitmeninėse platformose dirba daugiau kaip 28 mln. žmonių. Jų darbo...

Tokios technologijos, kaip robotai, padedantys pakelti ir iš vienos vietos į kitą kilnoti pacientus, ir dirbtiniu intelektu grindžiamos sistemos, padedančios gydytojams nustatyti diagnozę, gali sumažinti fizinę ir psichosocialinę darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) kylančią riziką. Jos padeda mažinti fizinį nuovargį ir darbo krūvį, taip pat – stresą. Tačiau technologijos taip...

Leidinių serijoje apie tai, kaip pirkėjų ir tiekėjų santykiai statybų bei žemės ūkio ir maisto produktų sektoriuose gali pagerinti darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS), pateikiami naujų atvejų tyrimai ir rekomendacijos politikos formuotojams ir specialistams. Ataskaitoje ir temos apžvalgose pateikiama įžvalgų apie abiejų sektorių skirtumus ir panašumus. Pagrindinėje ataskaitoje...

Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistai naujame diskusijoms skirtame dokumente atkreipia dėmesį į prevencinių paslaugų įvairiose Europos šalyse stipriąsias ir silpnąsias vietas. Dokumente pateikiamas ekspertų požiūris į šiuo metu vykstančias diskusijas apie vidaus ir išorės prevencinių paslaugų vaidmenį užtikrinant atitiktį DSS teisinėms nuostatoms. Jame taip pat...

Apskritai suinteresuotieji subjektai buvo labai patenkinti EU-OSHA darbu – 87 proc. teigė esą patenkinti arba labai patenkinti. Jie palankiai vertina ir EU-OSHA indėlį į darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) stiprinimą: didinamą informuotumą apie grėsmes DSS, didinamą informuotumą apie grėsmių DSS užkardymą ir DSS gerinimą darbo vietoje – 85–91 proc. respondentų vertinimas buvo...

Užduotims automatizuoti ES darbo vietose vis dažniau pasitelkiami pažangieji robotai ir dirbtinis intelektas. Taip darbuotojai gali deleguoti paprastas ir rizikingas užduotis, jaustis saugesni ir tobulinti įgūdžius, tačiau tai kelia tokių iššūkių kaip, pernelyg didelis kliovimasis technologijomis, savarankiškumo praradimas ir tinkamo mokymo poreikis. Užduočių automatizavimas...

Europos kovos su vėžiu savaitę , kuri vyks gegužės 25 d.–gegužės 31 d., EU-OSHA skelbia papildomą mokslinių tyrimų medžiagą, kuri padeda kovoti su profesiniu vėžiu. Atsižvelgdama į pirmąsias profesinio vėžio rizikos veiksnių poveikio Europos darbuotojams tyrimo (WES) išvadas , agentūra šiuo metu skelbia išsamią metodinę ataskaitą . Remiantis Australijos poveikio darbe tyrimu ir...

Sparčiai kintantis darbo pasaulis kelia daug iššūkių, kai tenka laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) taisyklių. Geresnis jų laikymasis yra ilgalaikis Europos ir atskirų šalių tikslas. EU-OSHA išanalizavo penkių skirtingų šalių nacionalines strategijas ir veiksmus, kurių imtasi siekiant pagerinti DSS reikalavimų laikymąsi , ir ką tik išleido pirmąją Norvegijai skirtą...

EU-OSHA atliekamoje ES masto Europos įmonių apklausoje apie naują ir kylančią riziką (ESENER apklausoje) siekiama išsiaiškinti, kaip Europos darbo vietose praktiškai valdoma darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) kylanti rizika. ESENER apklausoje dalyvauja tūkstančiai įmonių ir organizacijų iš visos Europos, ir joje aptariami psichosocialinės rizikos, skaitmenizacijos, DSS...

Vykstantys procesai siekiant tvarumo, pavyzdžiui, žiedinės ekonomikos ar tvarių sutarčių sudarymo skatinimas, gali daryti tiesioginį poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS). Siekiant užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas Europos žaliosios pertvarkos laikotarpiu iki 2040 m., labai svarbu tinkamai integruoti DSS aspektus į visų atitinkamų politikos sričių tvarumo...