You are here

Naujienos

25/06/2019

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Nors ši rizikos darbo vietoje vertinimo priemonė, sukurta remiantis EU-OSHA OiRA platforma, yra pirmiausia skirta mažoms ir labai mažoms įmonėms, tarptautinis automobilių gamintojas „Daimler“ išplėtojo ir pritaikė ją savo įmonėje. OiRA platforma pirmiausia buvo sukurta siekiant suteikti EU-OSHA nacionaliniams partneriams (pavyzdžiui, ministerijoms ar darbo inspekcijoms) įvairiems sektoriams skirtas ir nacionalinei aplinkai pritaikytas priemones, padedančias įvert

17/06/2019

Naujausioje naujienų portalo „Euronews“ laidoje „Real Economy“ aptariami pavojai, kylantys Europos Sąjungos darbo aplinkoje, daug dėmesio skiriant profesiniam vėžiui. Laidoje rodomas pokalbis su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) vykdomąja direktore Christa Sedlatschek ir pateikiamas gerosios patirties pavyzdys iš medžio apdirbimo pramonės sektoriaus.

14/06/2019

2018 m. metinėje ataskaitoje apžvelgiama, kaip EU-OSHA siekė tikslo užtikrinti saugesnes ir sveikesnes darbo vietas Europoje. 

Tarp svarbių įvykių – surengta 2018–2019 m. saugių darbo vietų kampanija „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“, paskelbti leidiniai apie projektą dėl saugos ir sveikatos labai mažose ir mažosiose įmonėse, ir įžvalgų projektą dėl naujos ir kylančios rizikos, kurią kelia skaitmeninimas. Šių projektų išvados bus naudingos formuojant politiką ir rengiant būsimą saugių darbo vietų kampaniją.

05/06/2019

© EU-OSHA / Fernando Aramburu Garrido

EU-OSHA ir plataus jos partnerių tinklo atstovai susitinka Bilbao birželio 5 d. paminėti bendrą sėkmingą veiklą pastaruosius 25 metus kuriant saugią ir sveiką Europą.

Per renginį numatytos kalbos ir dvi podiumo diskusijos renginio dalyviams suteikia progą apžvelgti pirmuosius 25 EU-OSHA gyvavimo metus – nuo įsteigimo iki partnerystės iniciatyvų visoje Europoje kūrimo – ir ateities iššūkius darbuotojų saugai ir sveikatai Europoje.

15/05/2019

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Vis dažniau Europos darbo vietose naudojami dideli duomenų rinkiniai kartu su kompiuterio mokymosi technologija. Dviejuose naujuose prognozių dokumentuose apžvelgiami tokių skaitmeninių technologijų naujovių naudojimo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje nauda ir galima rizika. Pirmajame straipsnyje, skirtame didelių duomenų rinkinių naudojimui užtikrinant patikrų efektyvumą, kalbama apie darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) patikrų objektų tikslinę atranką.

06/05/2019

© EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Europoje didžioji dalis įmonių yra labai mažos ir mažosios įmonės, kuriose dirba apie pusė darbo jėgos. Tačiau tokių įmonių darbuotojams ypač kyla pavojus patirti nelaimingą atsitikimą darbe ir su darbu susijusių sveikatos problemų.

Didindama informuotumą ir suteikdama praktinių išteklių, EU-OSHA kartu su savo partneriais parėmė šimtus tūkstančių labai mažų ir mažųjų įmonių bei daugelį kitų paramos gavėjų. Ji ir toliau ieško naujoviškų būdų pasiekti savo svarbiausias tikslines auditorijas.

26/04/2019

Šiais metais Pasaulinės darbuotojų saugos ir sveikatos dienos renginiais atkreipiamas dėmesys į darbo ateitį ir jo poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai.

Ši diena kasmet minima balandžio 28 d. ir jos proga organizuojama visuotinė kampanija, kuria skatinamas saugus, sveikatai nekenksmingas ir tinkamas darbas.

Tą pačią dieną minima ir Tarptautinė darbuotojų atminimo diena. „Vykdyti kontrolę – pašalinti pavojingas chemines medžiagas iš darbo vietos“ – šių metų Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) vykdomos kampanijos tema.

Pages