Naujienos

27/11/2019

Siekdama paremti ES veiksmų gairių dėl kancerogenų įgyvendinimą, Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Suomija lapkričio 27–28 d. rengia specialią konferenciją „Bendromis jėgomis įveikime profesinį vėžį“.

Kartu su EU-OSHA renginyje dalyvaus Europos Komisjios ekspertai, socialiniai partneriai ir už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingos nacionalinės institucijos.

21/11/2019

© INSHT

Mūsu naujoje ataskaitoje apžvelgiama tam tikrų biologinių veiksnių sukeliamų profesinių ligų – infekcinių ligų ir alergijų – mokslinė literatūra. Joje taip pat pateikiamos ekspertų tyrimo išvados ir Europos Sąjungos valstybėse narėse naudojamų tokių ligų ir poveikio šaltinių stebėsenos sistemų vertinimas. Ataskaitoje pateikiamos geresnės stebėsenos praktikos, prevencijos strategijos ir politikos rekomendacijos.

Šis dokumentas yra plataus masto projekto, skirto spręsti profesinių ligų ES darbo vietose keliamas problemas ir užtikrinti geresnę prevenciją, dalis.

20/11/2019

photo: Aline Dassel via https://pixabay.com/

Įmonės iš visos Europos vis dar dažnai nurodo šiuos darbuotojų sveikatos rizikos veiksnius: darbas su sudėtingais žmonėmis, monotoniški rankų judesiai ir žmonių ar sunkių svorių kėlimas ir gabenimas. Tai rodo pirmieji trečiosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-3) rezultatai.

2019 m. rezultatai gauti apklausus per 45 tūkst. įmonių (įvairių dydžių ir sektorių) 33 Europos šalyse.

15/11/2019

© Cristina Vatielli 

Mūsų naujoje išsamioje Europos apibendrinamojoje ataskaitoje ir santraukoje apžvelgiamas raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų poveikis Europos darbo jėgai, visuomenei ir ekonomikai.

Šios publikacijos parengtos įgyvendinant plataus masto EU-OSHA projektą, kurio tikslas – analizuoti nacionalinius ir europinius duomenis, susijusius su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais, tokių sutrikimų poveikį sveikatai ir darbui, rizikos veiksnius, prevencijos ir grįžimo į darbą priemones.

12/11/2019

EU-OSHA ir jos partneriai bei suinteresuotieji subjektai susitinka Bilbao, kur vyks paskutinis svarbus 2018–2019 m. kampanijos „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ renginys.

Per aukščiausiojo lygio susitikimą iškilmingai paminimi kampanijos rezultatai, o atstovams suteikiama galimybė pasidalyti patirtimi ir geriausios patirties pavyzdžiais siekiant pakeisti pavojingas medžiagas, mažinti kancerogenų poveikį ir su veiksminga prevencija susijusias problemas.

07/11/2019

EU-OSHA interaktyvi internetinė rizikos vertinimo platforma OiRA – tai reikšmingas darbas, kurį Agentūra nuveikė per 25 metus skatindama ir padėdama veiksmingai vertinti ir valdyti darbe kylančią riziką.

Patogi naudoti žiniatinklyje veikianti platforma padeda Europos įmonėms, ypač labai mažoms ir mažoms įmonėms, vertinti ir valdyti darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) riziką įvairiuose sektoriuose ir keliomis Europos kalbomis.

OiRA padėjo EU-OSHA ir jos partneriams užmegzti ryšius su MVĮ ir pagerinti darbuotojų saugą ir sveikatą.

05/11/2019

„Bird Island“ („Paukščių sala“) (rež. Sergio da Costa ir Maya Kosa) Tarptautiniame Leipcigo dokumentinio ir animacinio kino festivalyje („DOK Leipzig“) pripažintas geriausiu filmu darbo tema.

Apdovanojimą pelniusiame filme nagrinėjama reabilitacijos tema sukuriant patrauklią analogiją tarp kantrybės ir globos, kurių reikia sužalotiems paukščiams išgydyti ir po lėtinės ligos į darbą sugrįžtančiam jaunam vyrui padėti atsigauti.

04/11/2019

2019 m. lapkričio 5–8 d. EU-OSHA dalyvauja 36-ajame A+A tarptautiniame kongrese ir prekybos mugėje darbuotojų saugos, saugumo ir sveikatos klausimais.

EU-OSHA vykdomoji direktorė kalba apie darbuotojų sveikatą ir saugą Europoje paliesdama strategijų, projektų ir tinklų klausimus.

Kongrese taip pat skaitomi pranešimai apie su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ir ligų pasireiškimo dažnį, priežastis ir sąnaudas, visiškos saugos projektą ir pavojingas medžiagas, sėkmingą prevenciją pasitelkiant rizikos vertinimą ir diegimą labai mažose ir mažose įmonėse.

Pages

Pages