You are here

Naujienos

26/11/2015

Napo filmų svetainė pakeitė veidą. Patogesnė naudoti ir lengviau prieinama naujoji svetainė gražiai atrodo, ir joje yra įdiegta svarbių papildomų funkcijų. Pavyzdžiui, nuo šiol svetaine galima naudotis mobiliuosiuose prietaisuose ir planšetėse, kad visą reikiamą informaciją apie Napo galėtumėte gauti bet kuriuo metu.

23/11/2015
E-tools Seminar 2015

Darbo rinkos pokyčiai ir naujų technologijų plėtra turi įtakos tam, kur ir kaip mes dirbame. Darbuotojų mainai internetu ar darbuotojų patalka skatina kraustymosi iš tradicinių biuro patalpų reiškinį. Darbo aplinkai tampant vis konkurencingesnei, produktyvumą skatinančių priemonių naudojimas darbo vietoje tik dažnės. Vis greičiau plėtojama robotų technika ir dirbtinis intelektas.

Visi šie nauji pokyčiai atneša naujų privalumų, sąnaudų, galimybių ir grėsmių, ir visi jie turi įtakos darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS).

23/10/2015

2018 m. gegužės mėn. – tai galutinis terminas, iki kurio pagal REACH reglamento reikalavimus reikia užregistruoti ES gaminamas ar į ją importuojamas chemines medžiagas. Be to, įmonės privalo iki šios datos surinkti visą turimą informaciją apie cheminių medžiagų savybes ir atnaujinti saugos duomenų lapus. Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) ragina chemines medžiagas naudojančių įmonių darbuotojų atstovus užtikrinti, kad jų įmonių naudojamos cheminės medžiagos būtų užregistruotos iki 2018 m. gegužės mėn.

19/10/2015

2015 m. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitė rengiama spalio 19–23 d., o su ja susiję renginiai vyksta visoje Europoje. Daugiausia dėmesio skiriama stresui darbe ir psichosocialinės rizikos veiksniams, įskaitant seksualinį priekabiavimą ir trečiosios šalies smurtą. Atsižvelgiant į tai, kad saugių darbo vietų kampanija baigsis šiais metais, Europos savaitė daugumai šalių yra tinkamas metas užbaigti savo kampanijas, aptarti išvadas, apsikeisti gerąja patirtimi ir išnagrinėti būsimas streso ir psichosocialinės rizikos veiksnių valdymo darbe strategijas.

Pages