You are here

Naujienos

12/07/2016

Ar jūsų organizacija nori didinti savo socialinę atsakomybę ir imtis aktyvesnių į plataus masto auditoriją orientuotų veiksmų darbuotojų saugos ir sveikatos srityse ir dirbti kartu su panašiai mąstančiomis tarptautinėmis grupėmis?

Ar jūsų žiniasklaidos organizacija nori gerinti savo reputaciją, aktyviau veikti tinkluose ir būti labiau pastebima?

Jei taip, teikite paraišką dabar ir tapkite kampanijos „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ partneriu.

01/07/2016

Nuo 2016 m. liepos 1 d. Slovakija perima pirmininkavimą ES Tarybai iš Nyderlandų.

Slovakijos pirmininkavimas bus antrasis šiame pirmininkaujančių valstybių narių trejete, kuriam taip pat priklauso Nyderlandai ir Malta.

Slovakija dėmesį sutelks į tokius dalykus:

23/06/2016

OiRA tampa vis populiaresnė Europos labai mažų ir mažųjų įmonių rizikos vertinimo priemonė.

OiRA yra EU-OSHA sukurta žiniatinklio taikomoji programa, kuri labai mažoms ir mažosioms įmonėms suteikia galimybę įgyvendinti rizikos vertinimus ir prevencijos planus. Tai daroma taikant interaktyvias priemones, pritaikytas prie vartotojo sektoriaus, kalbos ir nacionalinių aplinkybių.

21/06/2016

Pirmojo etapo oficialūs kampanijos partneriai prisijungė prie 2016–2017 m. kampanijos „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“, kuri skirta tvaraus profesinio gyvenimo ir vyresnių darbuotojų sveikatos klausimams. Prie kampanijos prisijungiančios organizacijos gali rodyti pavyzdį ir aktyviai prisidėti prie praktinių sprendimų, susijusių su amžiaus valdymu darbe. Nauda kampanijos partneriams – didesnis matomumas, kampanijos priemonės ir medžiaga, tinklaveika ir mokymosi mainai.

14/06/2016

EU-OSHA 2015 m. metinėje ataskaitoje aprašoma svarbiausia agentūros metų veikla. Visi pavyzdiniai projektai buvo sėkmingai įgyvendinami: paskelbtos pirmosios ESENER-2 išvados, OiRA projektui suteiktas geriausios praktikos pažymėjimas, o Bilbao mieste surengtu Saugių darbo vietų aukščiausio lygio susitikimu užbaigta kampanija „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“.

Pages