Duomenų apsauga

Image

Nauji ES duomenų apsaugos teisės aktai užtikrina didesnę asmens apsaugą. Jūs turite teisę būti informuotas (-a), kada ir kaip Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) tvarko (renka, naudoja, saugo) jūsų asmens duomenis.

Visi EU-OSHA renkami asmens duomenys yra tvarkomi pagal naujojo 2018 m. spalio 23 d. Reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas.

Paprastai EU-OSHA asmens duomenis tvarko tik vykdydama viešojo intereso užduotis, remdamasi Europos Bendrijų steigimo sutartimis ir 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2019/126 kuriuo įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94.

Duomenų subjektai turi teisę prašyti galimybės susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti ir ištrinti, apriboti jų tvarkymą arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi.

Visi prašymai pasinaudoti bet kuria iš minėtų teisių turėtų būti siunčiami el. paštu agentūros organizaciniam padaliniui, kuriam pavesta atlikti duomenų tvarkymo operaciją, kaip nurodyta atitinkamame duomenų apsaugos pareiškime dėl duomenų tvarkymo operacijos.

Duomenų subjektai bet kuriuo metu gali kreiptis į EU-OSHA duomenų apsaugos pareigūną (dpo osha [taškas] europa [taškas] eu) arba Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Tikslesnę informaciją apie EU-OSHA vykdomas asmens duomenų tvarkymo operacijas rasite mūsų įrašų registre.

Norėdami sužinoti apie mūsų interneto politiką, įskaitant slapukų naudojimą ir atsisakymo galimybę, skaitykite specialų privatumo pareiškimą. Savo darbo rezultatams pristatyti naudojame socialinius tinklus. Kiekvienas socialinis tinklas turi savo politiką, kuria nustatyta, kaip jums lankantis jų svetainėse yra tvarkomi jūsų asmens duomenys. Todėl prieš pradėdami naudotis tam tikru socialiniu tinklu turėtumėte atidžiai perskaityti informaciją apie atitinkamą privatumo politiką.

Norėdami sužinoti apie mūsų interneto politiką, įskaitant slapukų naudojimą ir atsisakymo galimybę, skaitykite specialų duomenų apsaugos pareiškimą. Savo darbo rezultatams pristatyti naudojame socialinius tinklus. Kiekvienas socialinis tinklas turi savo politiką, pagal kurią tvarko jūsų asmens duomenis jums lankantis jų svetainėse. Todėl prieš pradėdami naudotis tam tikru socialiniu tinklu turėtumėte atidžiai perskaityti informaciją apie atitinkamą duomenų apsaugos politiką.

 

Vidaus taisykles dėl tam tikrų duomenų subjektų teisių apribojimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, kurios buvo patvirtintos remiantis Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsniu, galima rasti čia.