DSS strategijos

OSH strategies

Image by ar130405 from Pixabay

Nacionalinių strategijų konsolidavimas ir koordinavimas yra pirmas iš septynių kertinių tikslų, nustatytų 2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginėje programoje. Europos Komisija pakvietė valstybes nares peržiūrėti savo nacionalines strategijas glaudžiai konsultuojantis su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant socialinius partnerius.

Pagal strateginę programą įsteigtų „nacionalinių strategijų ryšių punktų“ padedama EU-OSHA surinko informaciją ir parengė ataskaitą apie nacionalines strategijas. Šioje ataskaitoje šiuo metu aprašomos nacionalinės DSS strategijos, kurias parengė 25 valstybės narės: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Airija, Latvija, Lietuva, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė. Ataskaita bus nuolat papildoma informacija apie naujas nacionalines DSS strategijas.

Su „Brexit’u“ susijęs atsakomybės apribojimas dėl turinio Atkreipiame dėmesį, kad iki 2020 m. vasario 1 d. parengti leidiniai ir kitas svetainės turinys susiję su laikotarpiu, kai JK buvo valstybė narė, todėl išlieka aktualūs.