E. vadovas „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“

Image

E. vadove „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ pateikiama darbuotojams naudinga informacija, be to, šis vadovas yra naudinga darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) valdymo senėjančios visuomenės sąlygomis priemonė. Jo paskirtis – didinti informuotumą ir žinias, susijusias su darbo jėgos senėjimu, pačiu senėjimo procesu ir jo pasekmėmis darbuotojams bei pateikti praktines rekomendacijas, kaip spręsti su senėjimu susijusius uždavinius.

E. vadove pateikiama informacija apie

  • amžiaus valdymą
  • su amžiumi susijusios rizikos vertinimą
  • sveikatos stiprinimą darbe

ir kitais darbdaviams, DSS specialistams, žmogiškųjų išteklių personalui ir darbuotojams aktualiais klausimais.

Jame taip pat aptariami atvejų tyrimai ir pateikiamas tam tikrų dažnai naudojamų sąvokų žodynėlis.

Susipažinkite su e. vadovu