E. vadovas „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“

E. vadove pateikiama informacija apie

  • amžiaus valdymą
  • su amžiumi susijusios rizikos vertinimą
  • sveikatos stiprinimą darbe

ir kitais darbdaviams, DSS specialistams, žmogiškųjų išteklių personalui ir darbuotojams aktualiais klausimais.

Jame taip pat aptariami atvejų tyrimai ir pateikiamas tam tikrų dažnai naudojamų sąvokų žodynėlis.

Susipažinkite su e. vadovu