Karjera

EU-OSHA darbuotojai džiaugiasi galėdami dirbti motyvuojančioje ir daugiatautėje aplinkoje. Mūsų biurai yra įsikūrę aktyvaus kultūrinio gyvenimo centre – Bilbao mieste.

EU-OSHA dirba įvairių specialybių žmonės, tačiau visi mūsų darbuotojai – nuo projektų vadovų iki už informavimą atsakingų pareigūnų ir administratorių – turi reikiamus įgūdžius, yra atsidavę ir entuziastingi ir būtent šių savybių mums reikia, kad galėtume Europą paversti saugesne, sveikesne ir našesne vieta dirbti.

Apsilankykite Europos personalo atrankos tarnybos (angl. European Personnel Selection Office, EPSO) svetainėje ir sužinokite daugiau apie karjeros galimybes Europos Sąjungoje.

 

Ką mes įdarbiname?

EU-OSHA įsidarbinti gali 28 Europos Sąjungos valstybių narių, taip pat Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos (EEE susitarimo šalių) piliečiai.

EU-OSHA visiems darbuotojams užtikrina vienodas galimybes. Ji priima paraiškas dėl darbo nediskriminuodama dėl lyties, odos spalvos, rasės, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar bet kokių kitų įsitikinimų, priklausymo tautinėms mažumoms, turto, kilmės, negalios, tautybės, amžiaus, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės.

Skaitykite EU-OSHA privatumo politiką.

Rezerviniai sąrašai

Į rezervinius sąrašus įtraukiami kandidatai, kurie atvyko į pokalbį, kai vyko įdarbinimo pagal paskelbtas pareigybes procedūra, ir gavo geriausius bendrus įvertinimo balus. Į rezervinį sąrašą įrašytiems kandidatams vėliau gali būti siūloma sudaryti sutartis nerengiant papildomos atrankos procedūros.

EU-OSHA, į kai kurias pareigybes priimdama pagal sutartį dirbančius darbuotojus, gali pasinaudoti EPSO duomenų baze.

Paskelbti konkursai į laisvas vietas

Vacancies - Evaluation underway

Pasibaigę konkursai į laisvas vietas

Savo iniciatyva teikiamos paraiškos

Kadangi agentūra gauna labai daug savo iniciatyva teikiamų paraiškų, mes, deja, negalime kiekvienai tokiai paraiškai skirti pakankamai dėmesio. Todėl paraiškas rekomenduojame siųsti tik atsakant į konkrečius darbo skelbimus arba paskelbtas įdarbinimo procedūras.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad mes nesiunčiame patvirtinimo apie gautas savo iniciatyva pateiktas paraiškas ar apie prašymus atlikti stažuotes, taip pat neatsakome į tokias paraiškas ir prašymus.

Enquiries

Daugiau informacijos jums gali suteikti Žmogiškųjų išteklių skyrius adresu recruitment at osha.europa.eu

Užklausos dėl informacijos įprastu paštu siunčiamos šiuo adresu: European Agency for Safety and Health at Work,  Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Spain.