Dirbančių moterų sauga ir sveikata

Image
Women and health at work. Female worker at the workplace

Biologiniu požiūriu vyrai ir moterys nėra vienodi, taip pat skiriasi darbai, kuriuos jie dirba, jų darbo sąlygos ir tai, kaip juos vertina visuomenė (lyčių skirtumai).

Tokie skirtumai gali daryti poveikį pavojams, su kuriais vyrai ir moterys susiduria darbe, ir jų vertinimui bei kontrolei. Būtent todėl EU-OSHA tiria ir didina informuotumą apie DSS problemas, su kuriomis darbe susiduria moterys.

Skirtumai, kurie gali daryti įtaką DSS

Rizikai, su kuria susiduria vyrai ir moterys, įtaką daro tam tikri skirtumai. Moterys:

  • dirba specifiniuose sektoriuose ir specifinės rūšies darbą;
  • turi suderinti dvejopas pareigas darbe ir namuose;
  • nėra tinkamai atstovaujamos priežiūros institucijose ir vadovybės lygmeniu;
  • fiziniu požiūriu skiriasi nuo vyrų, nors tarp pačių moterų yra didesnių skirtumų nei tarp vyrų ir moterų, pvz., fizinė jėga;
  • dirba darbus, kurie, kaip klaidingai manoma, yra saugūs ir lengvi.

Dažnai šie skirtumai nėra įvertinami atsižvelgiant į darbuotojų saugą ir sveikatą. Be to, dažnai neįvertinamas darbo krūvis ir su stresu susijusi rizika, kurią moterys patiria darbo vietoje. EU-OSHA siekia atkreipti dėmesį į šiuos skirtumus ir padėti spręsti DSS klausimus moterims aktualiausiose srityse.

Kokių priemonių gali imtis darbdaviai?

Lyčių aspektu pagrįstas požiūris į DSS reiškia vyrų ir moterų darbuotojų skirtumų pripažinimą ir paisymą.

Darbdaviai gali:

  • siekti kiekvienam darbuotojui sudaryti saugesnes ir lengvesnes darbo sąlygas;
  • vertindami riziką atsižvelgti į lyčių klausimus;
  • nustatyti faktiškai atliktą darbą ir vengti prielaidų dėl to, kuriems darbuotojams kyla rizika ir dėl kokių priežasčių;
  • sudaryti lankstesnį darbo grafiką;
  • užtikrinti moterų dalyvavimą priimant sprendimus DSS klausimais.

Šis požiūris yra naudingas ne tik moterims, bet ir visiems darbuotojams.

Skaitykite darbdaviams skirtus EU-OSHA informacinius biuletenius apie lyčių klausimus ir rizikos vertinimą.

EU-OSHA vaidmuo

Pagrindinis tikslas – padėti užtikrinti, kad darbo vietoje ir ES lygmeniu įgyvendinant politiką ir priimant sprendimus būtų atsižvelgiama į lyčių klausimus. EU-OSHA aktyviai tiria su lyčių lygybe susijusią riziką ir tendencijas. Tyrimai atliekami sektoriuose, kuriuose dirba moterys, pvz., valymo paslaugų sektorius, taip pat atliekami tyrimai dėl rizikos, su kuria visų pirma susiduria moterys. Mes taip pat integruojame arba perkeliame lyčių lygybės aspektą į kitas tyrimų sritis.

Mes teikiame priemones ir konsultuojame, kad padėtume darbdaviams nustatyti su lyčių aspektu susijusią riziką ir ją įvertinti.

Taip pat žr. EU-OSHA tyrimą dėl naujos rizikos ir tendencijų, susijusių su moterų darbuotojų sauga ir sveikata, ir susipažinkite su rizikos vertinimo gerosios patirties gairėmis ir priemonėmis.