EU-OSHA daugiakalbiame darbuotojų saugos ir sveikatos terminijos žinyne pateikiami hierarchine tvarka sugrupuoti žodžiai. Čia pateikiami šių žodžių sinonimai ir antonimai, taip pat keletas apibrėžčių.

Atsisiųsti

InfoAtsisiųskite visą EU-OSHA žinyną „Excel“ formatu. Langelyje pasirinkite kalbą.

EU-OSHA žinynas