Cheminės medžiagos – pavojinga! Pavojingumo piktogramų paaiškinimai

Keywords:

Pakeistos cheminių produktų ženklinimo piktogramos. Sužinoję daugiau apie piktogramas išvengsite traumų ir ligų darbo vietoje. Cheminiai produktai kasdien naudojami darbe – ne tik gamyklose, bet ir statybose bei biuruose. Jų yra valymo produktuose, dažuose ir t. t. Europos Sąjungos 2009 m. klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) reglamente pristatytos nujos įspėjamosios piktogramos. Rombo formos piktogramos nurodo pavojaus (-ų), susijusio (-ių) su pavojingų medžiagų arba mišinių naudojimu, pobūdį. Etiketėse šalia piktogramų pateikiami signaliniai žodžiai, pavojaus ir įspėjamieji pranešimai, produkto ir tiekėjo informacija. Kartu su Napo mokykitės, kaip užtikrinti saugą savo darbo vietoje!

Atsisiųsti in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |