Saugaus darbo su pavojingais vaistais gairės

Keywords:

Šiose Europos Komisijos gairėse pateikiama praktinių pavyzdžių, kaip sumažinti darbuotojams kylančią riziką, susijusią su pavojingais vaistais įvairiais jų gyvavimo ciklo etapais: gamybos, transportavimo ir laikymo, ruošimo, skyrimo žmonėms ir gyvūnams bei atliekų tvarkymo.

Rekomendacinio pobūdžio gairės – tai įvairūs praktiniai patarimai darbuotojams, darbdaviams, valdžios institucijoms ir saugos ekspertams, padedantys rūpintis darbuotojų apsauga nuo pavojingų vaistų keliamų pavojų.

Atsisiųsti in: en