Biologiniai veiksniai ir profesinės ligos: literatūros apžvalgos rezultatai, ekspertų tyrimas ir stebėsenos sistemų analizė

Keywords:

Ši ataskaita yra plataus masto projekto, skirto valdyti biologinių veiksnių darbo vietoje keliamą riziką, dalis. Projektas skirtas didinti informuotumą apie šios rizikos poveikį, suteikti daugiau informacijos apie susijusias sveikatos problemas ir padėti užkirsti joms kelią.

Ataskaitoje pristatomi mokslinės literatūros apžvalgos rezultatai, ekspertų atliktas tyrimas ir pateikiama atrinktų Europos Sąjungos valstybių narių ligų ir poveikio šaltinių stebėsenos sistemų analizė. Joje vertinamos šia tema sukauptos žinios, įskaitant apie naują ir kylančią riziką, nustatomos duomenų spragos ir pateikiamos rekomendacijos, kaip pagerinti šios labai paplitusios, bet mažai žinomos rizikos stebėseną ir prevenciją.

Atsisiųsti in: en