Safety and health in agri-food sector supply chains: the power of combining contractual and relational governance

Sauga ir sveikata žemės ūkio ir maisto pramonės tiekimo grandinėse: į sutartinių reikalavimų vykdymą sutelkto valdymo ir į santykius sutelkto valdymo derinimo teikiamos galimybės

Keywords:

Ši temos apžvalga parengta remiantis EU-OSHA projekto „Darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemonės (Lift-OSH)“ rezultatais. Joje gilinamasi į tai, kaip žemės ūkio ir maisto pramonės tiekimo grandinėse taikomos hibridinės į sutartinių reikalavimų vykdymą sutelkto valdymo ir į santykius sutelkto valdymo formos gali pagerinti darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) ir darbo sąlygas.

Projekto išvados rodo, kad derinamos abi valdymo formos gali skatinti visų tiekimo grandinės partnerių pasitikėjimą, bendrą atsakomybę ir nuolatinį tobulėjimą. Tai galiausia darbuotojams užtikrina saugesnę ir palankesnę darbo aplinką.

Atsisiųsti in: en